Carrière

Crisis te boven: werkloosheid lager dan eind 2008

20 december 2018 07:16

Beeld ©

De werkloosheid is verder gedaald in november, naar 326.000 werklozen. Dat komt neer op 3,5 procent van de beroepsbevolking en is iets lager dan voor het uitbreken van de crisis nu ruim tien jaar geleden. In oktober lag het werkloosheidspercentage nog op 3,7 procent.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen per maand met gemiddeld negenduizend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige maand hadden bijna 8,9 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 326.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

Meer mensen willen werken

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 6000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind november 267.000 lopende ww-uitkeringen.

Krapte op arbeidsmarkt

Die lage werkloosheid is ook terug te zien in een ander cijfer over de arbeidsmarkt van het CBS, dat van de arbeidsparticipatie. Van de totale bevolking werkt 68,4 procent, vlak voor de crisis was dat 68,3 procent. 

Dat er zo veel mensen aan het werk zijn zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt: het wordt steeds moeilijker om geschikte mensen te vinden voor het invullen van vacatures. In oktober steeg het aantal openstaande vacatures naar recordhoogte.

'Mooi nieuws'

Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken & Werkgelegenheid vindt het 'mooi nieuws' om het jaar mee af te sluiten. Daarnaast is het ook 'hoopvol voor iedereen die nog op zoek is'.

Verwijzend naar de krapte op de arbeidsmarkt ziet hij ook wel perspectief voor wie nu nog zonder werk zit: "Werkgevers staan te springen om extra handen. Ik hoop dat er in 2019 nog veel meer mensen aan het werk komen", laat hij weten.

 

Bron • RTL Z