Carrière

Minder stropdas, meer diversiteit? 'Schrijf een andere vacature'

Maaike Homan • 03 december 2018 06:13 @MaaikeUtrecht

Archiefbeeld: Een vrouw op een informatiefolder op een beurs voor multicultureel talent. Beeld © ANP

Wil je meer vrouwen of juist meer mannen in je bedrijf? Of meer werknemers met een niet-westerse achtergrond? Onderzoeken laten het belang van diversiteit binnen bedrijven zien, maar de praktijk blijkt weerbarstiger.

Laura Huntjens heeft een organisatie-adviesbureau in Rotterdam, dat overheden adviseert over samenwerking. Ze startte het bedrijf een paar jaar geleden met twee partners, allebei man. Toen er een nieuwe collega bij kwam was dat weer, zoals ze dat zelf noemt, 'het klassieke type jurist, driedelig grijs met stropdas'.

"Niets ten nadele van hem, want we zijn heel blij met hem, maar toen we dit voorjaar opnieuw mensen wilden aannemen, zochten we iets anders." Proof Adviseurs moest diverser worden, vonden ze zelf.

Andere achtergrond, andere ideeën

Mensen met een andere achtergrond, met andere ideeën. Het moet af en toe schuren in een team, vindt Huntjens. "Juist al die verschillende visies halen onze kwaliteit als bedrijf omhoog."  Maar het liep niet storm. Althans, er reageerden mensen op hun vacature, maar die waren dan toch weer dat standaardtype met stropdas.

Maar hoe vind je dan mensen? Huntjens schakelde The Addstore in. Dit reclamebureau paste de wervingstekst van Proof Adviseurs aan. "Minder juridisch, niet te corporate, vlot geschreven, meer beeld. De doelgroep hebben wij daarmee vooral ook heel breed en divers gemaakt."

LinkedIn werd ingezet als advertentiekanaal, 'omdat je zo beter je doelgroep kunt bereiken'. Dat werkte.

"Het moet af en toe schuren in een team."

Beter dan de rest

Er kwamen reacties binnen, ook van mensen die geen jurist waren, maar een andere opleiding hadden gedaan. Huntjens: "We zijn gaan kijken: wat hebben we binnen het team aan competenties? Wat hebben we nodig? En we zijn gesprekken aangegaan."

Drie vrouwen werden aangenomen, ook met niet-westerse achtergrond. "Allemaal mensen die beter waren dan de rest."

Tunnelvisie voorkomen

Dat er nu een diverse groep mensen werkt, merken ze wel, vertelt Huntjens. "Je eigen karakter, achtergrond en interesses zijn naast je professionele kennis en vaardigheden, hartstikke belangrijk voor de manier waarop je je werk uitvoert."

Ze denkt dat ze er creatiever door zijn geworden en meer kwaliteit leveren aan opdrachtgevers. "Juist doordat we allemaal vanuit die andere achtergrond een vraagstuk week anders bekijken. Zo houden we elkaar juist extra scherp. We voorkomen tunnelvisie."

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Arcadis in 2016. Beeld © ANP

Divers team = betere prestaties

Zijn Nederlandse bedrijven en organisaties eigenlijk al divers? Nee, zegt Karin van Oudenhoven-van der Zee, VU-professor gespecialiseerd in culturele diversiteit op de werkvloer en ervaringsdeskundige. Vooral als het gaat om culturele diversiteit loopt Nederland achter. En dat is niet slim, want 'zonder diversiteit mis je in toenemende mate de boot'. 

Klanten accepteren het steeds minder van bedrijven als er alleen maar witte mannen werken, stelt ze. "En een goed gemanaged, divers team zorgt voor meer creativiteit omdat een vraagstuk vanuit verschillende kanten wordt bekeken. Dat zorgt voor betere prestaties."

Vinden vraagt actieve inzet

De jongere die de vergrijsde raden van toezicht bij pensioenfondsen zou kunnen versterken, de vrouw met ceo-potentie of de jurist van niet-westerse komaf; ze zijn er, ze bestaan allemaal, zegt Van Oudenhoven. "Maar ze vinden vraagt wel een actieve inzet."

Diversiteit staat op de agenda bij veel bedrijven en organisaties, maar sommigen worstelen er na jaren nog steeds mee, ziet ze. 

Waardering, anders weg

Volgens Van Oudenhoven moeten organisaties en bedrijven bereid zijn anders te kijken en werken aan hun beeldvorming. Mensen komen niet vanzelf naar je toe, 'en eenmaal binnen moeten ze wel het idee hebben dat hun toegevoegde waarde gewaardeerd wordt, anders zijn weg'.

Gertjan de Waal is specialist Arbeidsmarkt Communicatie bij The Addstore. Volgens hem kunnen bedrijven drie dingen doen om een meer divers personeelbestand op te bouwen. Ten eerste: het werkgeversverhaal.

'Laat zien dat je divers bent'

Dat klinkt wellicht als reclametaal, maar - zo zegt hij - bedrijven weten zich niet altijd goed neer te zetten. "Je moet niet alleen zeggen dat je diverser wil zijn, maar het ook laten zien." Als voorbeeld geeft hij de landelijke politie.

"Mensen met een Turkse achtergrond zijn trotse mensen, die een uniform waarderen. Maar ze willen ook carrière, dus hebben we mensen van Turkse afkomst geportretteerd die bijvoorbeeld al brigadier zijn." Een voorbeeldfunctie dus, waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn te solliciteren.

Juiste doelgroep benaderen

Ten tweede, zegt hij: laat zien wie je bent en wat je doet. "Zet dus niet alleen maar jonge, witte mensen op de foto maar ook die oudere werknemer of die met hoofddoek."

En tot slot: werf via de juiste kanalen. "Je kunt tegenwoordig je boodschap heel precies richten zodat alleen de doelgroep die je wilt bereiken - bijvoorbeeld vrouwen tussen 30-45 jaar met een juridische opleiding - jouw boodschap ziet. En andere mensen dus niet."

Investeren in elkaar

Ook Huntjens van Proof Adviseurs bevestigt: een diverser team kan, als je er wat moeite voor doet. "Kennelijk is dat de enige manier." De Waal: "Er zijn bedrijven waar het lukt, maar echt grote diversiteitscampagnes worden niet ingezet. Niets zo lastig als een cultuurverandering."

Van Oudenhoven wijst erop dat er in elkaar geïnvesteerd moeten worden, wil een divers teams slagen. "In diverse teams zijn er meer conflicten en begrijpt men elkaar eerder verkeerd dan in homogene teams waarbij iedereen hetzelfde wereldbeeld heeft." Als het niet goed loopt, haken organisaties vaak te snel af, vertelt zij.

'Beoordeel op inzet, niet omzet'

"Vaak wordt bij het zoeken naar een oorzaak niet naar binnen gekeken, maar ligt het aan een groep mensen." Werknemers beoordelen op een andere inbreng is dan belangrijk, zegt ze.

"Beoordeel mensen eens op iets anders dan alleen op inzet, maar bijvoorbeeld op creatieve prestaties of verbinding met klantengroepen. Op termijn ga je daar beter van presteren."

Bron • RTL Z