Business

Portret: AFM bestuurder Femke de Vries

Saskia van Huijgevoort • 24 augustus 2015 16:00 @Saskia_vanH

Het hoofdkantoor van het AFM Beeld © Rijksoverheid

Vandaag is Femke de Vries aangesteld als de nieuwe bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten. Waar komt ze vandaan en wat gaat ze doen?

De Vries kwam direct na bekendmaking van haar functie al onder vuur te liggen omdat ze een hoger salaris dan een bestuurder in de (semi-)publieke sector zou mogen krijgen. Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen bestuurders 178.000 euro salaris per jaar krijgen, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. De ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vinden het 'gezien de brede ervaring en de zwaarte van de functie' 'passend' dat er een uitzondering wordt gemaakt. De Vries gaat per jaar 218.950 euro verdienen. 

De Vries: ervaren en veelbelovend
Ze studeerde Beleid en Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar promotie op Bestuurlijke sanctie-instrumenten in de Douanewet, werkte ze bij onder andere de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en ministerie van Justitie.

Ze werkt sinds 2003 bij de Nederlandsche Bank. Eerst als toezichthouder en divisiedirecteur, momenteel als secretaris-directeur waarmee ze de leiding heeft over het intern bedrijf en de bewaking van de besturing van de bank. Niet voor niets noemt de AFM haar in het persbericht dan ook 'Een ervaren toezichthouder'. De Vries werd al lang gezien als veelbelovend. In 2008 werd ze op 35-jarige leeftijd verkozen tot meest inspirerende en talentvolle jonge professional van DNB. 

DNB: twaalf jaar lang routine opbouwen en strepen verdienen
In 2011 ging het toezicht van DNB op de schop. Toezichtexpertisecentra moesten de traditionele pijlers van verzekeraars, pensioenfondsen en banken doorbreken en op een andere manier onderzoek doen. Femke de Vries mocht de nieuwe tak aansturen. "Het was belangrijk om specialisten in ons toezicht een grotere rol te geven. Zij versterken onze informatiebasis door diepgravende toezichtonderzoeken bij instellingen te doen en voeren thematisch onderzoek uit bij reeksen van ondernemingen, zoals recent naar corruptie", zegt ze daarover in AM.

De Vries schreef over deze verandering in 2013 het boek ‘Financial Supervision in de the 21st Century’. Toezicht moest meer toekomstgerichter zijn, zegt Malcolm Sparrow, hoogleraar aan Harvard en autoriteit op het gebied van toezicht, in het voorwoord. "We willen problemen op het spoor komen voordat ze zich vertalen in de cijfers. Als dat gebeurt sta je als toezichthouder vaak machteloos. Bovendien hebben we geconcludeerd dat we meer indringend en vasthoudend moeten zijn als toezichthouder. Een cultuurverandering dus. Het toezicht heeft een echte gedaantewisseling ondergaan."

Visie: toezicht moet transparanter worden
Meer vooruitblikken dus. Als toezichthouder niet meer wachten tot problemen zich in de cijfers vertalen. Dan ben je te laat. "Het is lastig om meer 'softe' elementen als gedrag te objectiveren. Soms kan dat niet en is het genomen besluit toch een goed besluit gebleken. Als je alleen doet wat de letterlijke tekst van de wet voorschrijft, kom je er niet. Dat heeft de crisis ons wel geleerd. We kunnen ons niet veroorloven te wachten op de cijfers", zegt ze daarover in het FD.

In dat kader is haar aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Groningen niet verbazingwekkend. Sinds maart dit jaar doet ze onderzoek naar de grenzen van die openheid. Ze verdiept zich in de invloed van openheid over het toezicht op het publieke vertrouwen. "Toezicht is echt een vak. Als toezichthouder opereer je in een complex veld met veel verschillende spelers en factoren die je niet kunt beïnvloeden. Je staat voortdurend voor allerlei dilemma’s. Onder onzekere omstandigheden moet je goede keuzes kunnen maken. Ik wil mijn studenten iets laten zien van de complexiteit van het vak aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Soms lijkt een casus simpel, maar is dat niet het geval. Zo hoop ik ze te inspireren", zei ze in het blad van de DNB begin dit jaar. 

AFM: per 1 oktober
De Vries volgt per 1 oktober AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren op. Die maakte eerder dit jaar al bekend te vertrekken bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Bron • RTL Z / Saskia van Huijgevoort