Life

Veel minder mensen vragen huurtoeslag aan: 101 miljoen euro extra in schatkist

16 mei 2018 14:55

Een straat met huurhuizen. Beeld © ANP

De Belastingdienst heeft vorig jaar 101 miljoen euro minder uitgekeerd aan huurtoeslag dan was begroot. Er waren minder aanvragen van de 1,4 miljoen huurders vanwege de betere economie en de beperkte huurverhogingen.

In totaal werd vorig jaar ruim 3,9 miljard euro uitgekeerd. Dat blijkt uit de stukken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd in het kader van verantwoordingsdag. In 2015 en 2016 was er nog sprake van forse tegenvallers. Toen werd respectievelijk 324 en 333 miljoen meer uitgekeerd dan begroot.

Aantrekkende economie

Volgens de Rekenkamer hebben in 2017 minder mensen huurtoeslag aangevraagd dan was begroot. De vereniging van woningcorporaties Aedes denkt dat dit het gevolg is van de aantrekkende economie. Daardoor zijn er minder mensen met lage inkomens en dus minder mensen die aanspraken kunnen maken op huurtoeslag.

Bovendien hebben de sociale verhuurders de huur vorig jaar met slechts 0,6 procent verhoogd terwijl 2,8 procent was toegestaan. "Ons beleid is om de huurverhoging te matigen", zegt woordvoerder Tonny Dijkhuizen. "Door de lage inflatie (0,3 procent) pakte de huurverhoging extra laag uit. Ter vergelijking, nu is de inflatie 1,4 procent."

Huurtoeslag

  • De huurtoeslag is bestemd voor huishoudens die maximaal 30.000 euro (22.000 voor alleenstaanden) per jaar verdienen en die wonen in een huis met een huur van maximaal 710 euro per maand.
  • Het uitgekeerde bedrag hangt af van de hoogte van de huur en het inkomen.
  • Huurders moeten altijd een eigen bijdrage betalen vanop dit moment 225 euro per maand.
  • Dat bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
  • 1,4 miljoen huurders krijgen huurtoeslag

Nieuwe plannen

Het kabinet wil de berekening van de eigen bijdrage die huurders altijd moeten betalen volgend jaar aanpassen. Nu wordt nog gekeken naar de huurprijsontwikkeling en ontwikkeling van de bijstand. Gekozen wordt voor de ontwikkeling die het gunstigst uitpakt voor de huurder. Maar in 2019 wil het kabinet alleen de huurprijsontwikkeling als uitgangspunt nemen. Dat is volgens Aedes bijna altijd ongunstiger en kan er toe leiden dat huurders 100 euro per jaar duurder uit zijn.

Daar staat wel tegenover dat de huurtoeslag niet langer direct wordt stopgezet als huurders de maximale inkomensgrens overschrijden. De toeslag wordt in dat geval geleidelijk afgebouwd om te voorkomen dat huurders in inkomen achteruit gaan.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de kabinetsplannen.

Huurmarkt overspannen:

Vorige maand maakte RTL Z deze reportage over de huurmarkt.

Meer op rtlnieuws.nl:

Huren stijgen enorm, ook prijzen buiten Randstad fors in de lift

Bron • RTL Nieuws / Ron Kragten