Life

Crowdfunding: de hype is voorbij, maar groei is nog altijd flink

Paul le Clercq • 02 januari 2017 11:58 @Paul_le_Clercq

Crowdfunding: de hype is voorbij, maar groei is nog altijd flink
Soms halen cafés of speeltuinen geld op via crowdfunding, maar meestal gaat het om bedrijven. Beeld © ANP

In 2016 werd er via crowdfunding maar liefst 170 miljoen euro opgehaald. Dat is een toename van 33 procent en meteen een nieuw record. Maar, de groei is wel een stuk minder dan in 2015.

Verreweg het grootste deel van de 170 miljoen euro die werd opgehaald was voor ondernemingen: 141 miljoen. Dat is dus 83 procent van het totaal. Ook in 2015 namen ondernemingen het grootste deel voor hun rekening, blijkt uit cijfers van crowdfundbureau Douw&Koren.

Creatieven namen nog eens bijna 14 miljoen voor hun rekening, maatschappelijke projecten een kleine 11 miljoen en ruim 4 miljoen ging naar particulieren.

Bij creatieven gaat het gaat het onder andere om theaters die geld nodig hebben voor een nieuwe voorstelling of muzikanten die een nieuwe CD willen opnemen. Onder maatschappelijke projecten vallen bijvoorbeeld speeltuinen die door buurtbewoners worden gefinancierd. Particulieren die crowdfunden doen dat bijvoorbeeld als ze een auto willen kopen of een verbouwing willen doen.

Maatschappelijke redenen

De groei in crowdfunding is nog altijd flink, maar minder groot dan in 2015, toen het bedrag dat met crowdfunding werd opgehaald meer dan verdubbelde. ''De pioniers hebben nu allemaal wel een keer geld opgehaald met crowdfunding", zegt Simon Douw mede-oprichter van Douw&Koren. De aanleiding om te crowdfunden is nu anders, legt hij uit.

Toen crowdfunding ooit begon, tijdens de crisis, zag je dat de groei kwam doordat banken minder ondernemers gingen financieren en overheden gingen korten op subsidies voor culturele instellingen. Nu zien we dat de groei ook uit de maatschappelijke kant komt, legt Douw uit.

Hij ziet dat ondernemers en instellingen heel graag crowdfunden omdat ze mensen willen betrekken bij wat ze doen. Als je een kroeg crowdfundt, dan is de kans best groot dat die kroeg ook vol zit. Want iedereen die heeft geïnvesteerd wil zijn vrienden meenemen naar de kroeg waarin hij geld heeft gestoken, zegt Douw.

Donaties en rewards

Bij creatieven en maatschappelijke projecten gaat het veelal om donaties of zogeheten rewards. Bij dat laatste betaal je geld en krijg je later een bepaald product of dienst geleverd. Bij ondernemingen gaat het meer om leningen die kunnen worden omgezet in aandelen, en aandelen. Maar bij de overgrote meerderheid gaat het om gewone leningen.

Douw denkt dat crowdfunding de komende jaren blijft groeien, maar niet zo exponentieel als in de afgelopen jaren. 

Peerby

Dat ondernemers het meeste geld ophalen komt doordat bij crowdfunding twee zaken belangrijk zijn. Een campagne moet namelijk goed georganiseerd zijn en ook goed gepromoot. Daar zijn die bedrijven erg goed in. De partij die het meeste ophaalde vorig jaar was bijvoorbeeld het bedrijf Peerby, dat is een online leenplatform, waar mensen spullen van elkaar kunnen lenen. Peerby haalde 2 miljoen euro op.

Een voorbeeld van een bedrijf dat geld wil ophalen met crowd funding is Ballorig Vlaardingen, dat op zoek is naar twee ton.

Bij het geld dat bedrijven met leningen ophalen gaat het bij een groot deel om achtergestelde leningen. Dat zien banken soms als een soort eigen vermogen, zodat het voor de balans van de crowdfundende bedrijven ook interessant kan zijn, legt Douw uit. Verder willen ondernemers niet meteen bij de start van hun bedrijf een deel van het eigendom weggeven.

Bron • RTL Z

Gerelateerde artikelen