Beurs

Wat brengt 2017 voor de belegger? De visie van ABN

Mark van Harreveld • 12 december 2016 15:52 @MVHarreveld

Wat brengt 2017 voor de belegger? De visie van ABN

Wat brengt het nieuwe jaar voor de belegger? Wekelijks kijken we naar de visie die banken hebben op het komende jaar. Ditmaal nemen we de outlook van ABN Amro onder de loep.

Onlangs verscheen Platform voor Groei in 2017, de beleggingsstrategie 2017 van ABN Amro MeesPierson. Uitgangspunten zijn krachtige fundamentele trends zoals een wereldeconomie die met 3,4 procent groeit, een flinke stimulering van de Amerikaanse economie en een wereldwijde technologische transformatie.

Voor jou zetten we de belangrijkste aandachtspunten en beleggingscategorieën op een rijtje. 

Obligaties: een weinig geliefde beleggingscategorie

Een onvriendelijk klimaat, daar hebben obligaties volgens ABN mee te maken. Meer concreet: hogere risico’s op de obligatiemarkten en stijgende obligatietrentes als gevolg van de verwachte rentestijgingen in de VS.

Obligaties zijn dan ook allesbehalve populair. Obligatierentes zijn niet alleen laag, het manoeuvreren in de obligatiemarkten wordt sterk bemoeilijkt door de centrale banken die alleen maar focussen op het aanjagen van de inflatie.

Fed en ECB varen eigen monetaire koers

Naar verwachting zullen de obligatierentes, als gevolg van het Fed-beleid, stapsgewijs stijgen. Zowel voor obligaties met een lange looptijd als ook voor kortlopend schuldpapier. De Fed vaart wel een andere monetaire koers dan de ECB, waardoor er verschil zal zijn tussen rentes op Amerikaans staatspapier en Europese staatsobligaties.

Naar verwachting zal het opkoopprogramma van bedrijfsobligaties door de ECB een sterke steun in de rug betekenen voor Europese investment-grade bedrijfsobligaties.

Politieke risico’s beïnvloeden de obligatiemarkten

De obligatiemarkten worden sterk beïnvloed door politieke onzekerheden. In de eurozone zijn dat de verkiezingen zoals die in Frankrijk en Nederland die gepaard gaan met opkomend populisme. Maakt de politiek onder druk van dit populisme een stevige ruk naar rechts dan kan een scherp contrast ontstaan tussen het noorden en het zuiden van Europa.

En dat niet alleen op politiek gebied, maar ook in de obligatiemarkten. Mochten bijvoorbeeld de yield spreads op perifere staatsobligaties extreme niveaus bereiken, dan kan dat een nieuw instapmoment opleveren.

Een ander risico bevindt zich aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en heet Donald Trump. Als de VS harde protectionistische maatregelen neemt, dan zou dit in combinatie met een sterke dollar en een versnelde rentestijging de opkomende economieën kunnen beschadigen. Waarmee obligaties emerging markets geen slimme belegging zijn.

Lichtpuntje voor obligaties

Is er dan ook nog goed nieuws voor obligaties? Jawel, wanneer de renteniveaus zullen normaliseren, zullen de obligatiemarkten minder afhankelijk worden van het monetaire beleid. Uiteindelijk zal staatspapier weer zijn rol vervullen als vangnet in beleggingsportefeuilles.

Het advies van ABN: benader de obligatiemarkten selectief, focus op investment-grade bedrijfsobligaties. Binnen dit obligatiesegment geeft dit type obligaties namelijk het hoogste rendement. Wie zijn obligatieportefeuilles wil beschermen tegen hogere rentes doet er goed aan de duratie te verlagen en posities in inflatiegeïndexeerde obligaties te nemen.

Aandelen it is…

Verbeterende macro-economische omstandigheden, sterkere groei van de bedrijfswinsten en aantrekkelijke dividendrendementen in vergelijking met andere beleggingscategorieën. Drie fundamentele factoren die volgens ABN Amro een gunstig effect hebben op de aandelen in 2017.

De regering Trump heeft een ondernemersvriendelijke agenda die waarschijnlijk tot een wereldwijde groeiversnelling leidt en die gunstige omstandigheden voor aandelen creëert. 

Met een gemiddeld dividendrendement van 3 procent blijven aandelenrendementen aantrekkelijk in vergelijking met andere beleggingscategorieën. Daarbij komt nog dat naar verwachting de sterkere groei van bedrijfswinsten de aandelenkoersen zullen ondersteunen. 

Nadruk op cyclisch

Een belegger zou volgens de bank meer nadruk moeten leggen op cyclische aandelen, ten koste van rentegevoelige defensieve aandelen. Beleggers doen er in dat geval verstandig aan rentegevoelige posities, zoals in de sector nutsbedrijven en telecom, af te bouwen en zich sterker te richten op cyclische aandelen en aandelen van IT-bedrijven die inhaken op de wereldwijde digitalisering. 

ABN is ervan overtuigd dat aandelen het portefeuillerendement kunnen aanjagen, en al helemaal tegen de achtergrond van gematigde economische groei en in vergelijking met andere beleggingscategorieën. 

Grondstoffen blijven belangrijk

Grondstoffen blijven belangrijk en de stijgende trend zal doorzetten, maar niet overal. Zo stemmen de prijsontwikkeling van olie en basismetalen positief, maar zijn de vooruitzichten voor edelmetalen - en dan met name voor goud - minder positief.

De basismetalen profiteren sterk van zaken als voorraadstabilisatie, opwaarts bijgestelde groeiprognoses voor de VS en een gestabiliseerde Chinese economie. 

Zo is het beleggerssentiment positief voor koper, zink en nikkel, maar lijken de vooruitzichten voor aluminium weinig florissant. Naar verwachting zal de vraag naar deze metalen in 2017 op peil blijven en zullen op de lange termijn positieve economische trends belangrijke aanjagers zijn voor de ontwikkeling van basismetalen. 

Olie

Weliswaar is de olieprijs vanaf extreem lage niveaus opgekrabbeld, maar zou er neerwaartse prijsdruk kunnen ontstaan. Dit doordat de overeengekomen productieverlaging door de OPEC-landen teniet wordt gedaan door politieke krachten.

Zou de dollar stijgen, dan zou de olieprijs verder onder druk kunnen komen. 

Onzekerheid rond de Amerikaanse vraag naar ruwe olie, geopolitiek en renteverhogingen kunnen ook een sterke impact op de olieprijs hebben. Al met al een positieve visie van ABNop olie. De bank verwacht dat de olieprijs in de loop van 2017 een evenwicht tussen vraag en aanbod zal bereiken en dat de gemiddelde olieprijs in 2017 op 55 dollar per vat zal uitkomen. 

Edelmetaal

Doordat de vraag naar edelmetaal in China en India afneemt, verslechterden de vooruitzichten voor edelmetalen in 2016. Naar verwachting zal de goudprijs onder druk blijven staan, dit dankzij mogelijk hogere rentestanden in de VS en een sterkere Amerikaanse dollar.

Ook het afbouwen van speculatieve posities in de markt kan een negatief effect op de goudprijs hebben. 

Ondanks uiteenlopende ontwikkelingen in de grondstoffenmarkten kunnen grondstoffen nog steeds ingezet worden om de beleggingsportefeuille te spreiden. Beleggers die willen spreiden en bescherming zoeken tegen zowel inflatie als volatiele markten houden daarom een positie in grondstoffen aan. 

Wisselend beeld voor stenen

Het dividendrendement en de spreidingsmogelijkheden die vastgoed de belegger biedt zullen in 2017 sterker naar voren komen. Verloor beursgenoteerd vastgoed in 2016 veel terrein door een shift naar cyclische sectoren en negatief sentiment, naar verwachting zullen beleggers weer gaan focussen op de fundamentele situatie in de vastgoedmarkt.

En die is niet slecht. Sterker nog, vastgoed staat er nog altijd goed voor. Niet alleen bieden stenen een dividendrendement van om en nabij de 4 procent, de schuldenlast in de sector ligt onder historische trendniveaus, de waarderingen zijn redelijk en het aanbod in belangrijke markten is beperkt.

Op lange termijn zal aanhoudende verstedelijking een belangrijke aanjager worden voor vastgoed.

Grote regionale verschillen

Kort samengevat de vooruitzichten per regio: Amerikaanse prognoses voor vastgoed zijn gezond, in Europa wordt een stijgende vraag verwacht. Voor wie er vastgoedportefeuilles op nahoudt: sterke prognoses voor woonhuizen in Duitsland, Franse kantoorruimte en Spaanse huurobjecten in toplocaties en afnemende huurgroei in Italië.

Een gemengd beeld in Azië - positieve trends voor Japan, overwaarderingen in Australië en een Chinese vastgoedmarkt die door de overheid wordt ondersteund en waar dus voorzichtigheid geboden is. Singapore lijkt de bodem bereikt te hebben, voor Hong Kong blijft het sentiment negatief.

Onzekerheid voor opkomende economieën

Weliswaar trekt de groei van de wereldeconomie aan en kan het economische beleid van de regering Trump die groei nog een extra impuls geven, opkomende markten zijn op langere termijn natuurlijk kwetsbaar voor een protectionistisch Amerikaans handelsbeleid.

Wat in het voordeel van opkomende landen werkt zijn de Chinese groeistabilisering, aantrekkende prijzen voor grondstoffen en de verbetering van het cyclische momentum dat wereldwijd gaande is. 

Een agressiever Amerikaans handelsbeleid blijft als een zwaard van Damocles boven de opkomende economieën hangen - het is moeilijk in te schatten hoe hard Amerikaans protectionisme de opkomende landen zal raken. Mogelijk zullen de valuta's van opkomende landen moeten corrigeren, wat in sommige gevallen al gebeurd is.

Met name Hong Kong en Singapore zijn kwetsbaar voor Amerikaanse renteschommelingen. Azie blijft favoriet onder opkomende landen dankzij stabilisatie van politieke en economische krachtenvelden in China. 

Tot slot: valuta

Valutamarkten positioneren zich met het oog op groei en inflatie in de VS en valutahandelaren lijken zich bewust van politieke risico's in Europa (zoals door populisme gekleurde verkiezingen). De Amerikaanse dollar zal naar verwachting terreinwinst boeken, valuta's in opkomende markten zullen mogelijk verzwakken als gevolg van kapitaaluitstromen.

Groei en inflatie in de VS zullen substantieel stijgen tot een niveau dat hoger ligt dan de trendmatige cijfers. Ook zal de Fed naar verwachting de rente agressiever verhogen dan de financiële markten denken. Waar de futures twee renteverhogingen incalculeert, daar rekent ABN Amro op zes renteverhogingen binnen twee jaar. 

Trump is goed voor de dollar

Sinds Trump verkozen is, heeft de dollar terreinwinst geboekt ten opzichte van andere valuta's. Zozeer dat de rally van de dollar mogelijk een vervolg krijgt. Naar verwachting zal de dollar de partiteitsgrens doorbreken en meer waarde worden dan de euro. Ook zal de wisselkoers tussen de dollar en de Japanse yen richting 115 bewegen.

Bron • RTL Z

Gerelateerde artikelen