Beurs

2017: een roerig jaar volgens Rabobank

21 december 2016 10:22

2017: een roerig jaar volgens Rabobank

Wat brengt het nieuwe jaar voor de belegger? Wekelijks kijken we naar de visie die banken hebben op het komende jaar. Ditmaal een nadere blik op de beleggingsvisie 2017 van Rabobank.

Een bovengemiddeld rendement op aandelen en een benedengemiddeld rendement op obligaties. Een logisch, en ook weinig verrassend uitgangspunt van Rabobank voor 2017. En net als de meeste financials denkt ook Rabobank in haar visie 2017 dat we een turbulent en volatiel jaar tegemoet kunnen zien.

En dat alles door de usual suspects: verkiezingen in belangrijke eurolanden, de Brexit, het einde van het onconventionele monetaire beleid en wildcard Donald Trump. Kortom: een verhoogd risico is het parool in 2017, Rabobank schetst een drietal mogelijke scenario's.

Basisscenario, goed voor aandelen, slecht voor obligaties

Het basisscenario bevat de volgende trefwoorden: matig groeiende wereldeconomie, moeilijk te vatten productiviteitswinst, inflatie die structureel wordt gedrukt, ontstaan van zeepbellen, centrale bankiers die waar mogelijk de boel normaliseren zodat ze wat manoeuvreeruimte hebben bij een volgende neergang. Dit scenario is positief voor aandelen en negatief voor obligaties.

Negatief scenario, optimaal voor obligaties

In dit scenario een hoofdrol voor de schuldenberg die hoog boven ons uittorent en die in combinatie met dalende prijzen voor deflatie zorgt. En waarbij ook zogeheten 'goede' deflatie (door productviteitswinsten) riskant is door de verstoring van bestaande bedrijfsmodellen. Het gedroomde scenario voor wie in veilige obligaties belegt.  

Positief scenario, iedereen blij

Hoewel alleen Donald Trump weet wat hij gaat doen nadat hij 's ochtends is opgestaan, lijkt de kans op een positief scenario met deze president toe te nemen. Als Trump de Amerikaanse economie inderdaad een impuls geeft, dan is dit goed nieuws voor de rest van de wereldeconomie. Trefwoorden zijn stijgende inflatieverwachtingen, stijging van de reële rente en een tekort op de Amerikaanse begroting gecombineerd met een tekort op de lopende rekening. Slecht voor de dollar, goed voor Europa - economische groei plus inflatie lost het probleem van de te hoge (staats)schulden op.

Hoe vertaalt die visie zich naar de beleggingsportefeuille van Rabobank? 

Geen kant en klare beleggingstips, maar wel een duidelijke visie. De aandelenportefeuille bestaat voor één derde uit passieve indexbeleggingen, voor één derde uit multifactorbeleggingen en voor één derde uit satellieten. Dat satellietgedeelte ziet er als volgt uit: Emerging markets 7 procent, Japan 6 procent, Europa 5 procent, Pacific 3 procent, Frontier markets 3 procent en 10 procent thema's als agri, robotica en consumer. Geen VS in de regio's, dit komt doordat VS al zwaar vertegenwoordigd is in de wereldindex.

Met historisch lage renteniveaus blijven obligaties kwetsbaar. Toch bieden sommige delen van de obligatiemarkt nog kansen, alsook bescherming. Obligatiebeleggers moeten echter kiezen tussen twee kwaden: veilige kortlopende obligaties met weinig koersrisico maar met een negatief rendement en dus een zeker verlies over de looptijd, langlopende leningen met een positief rendement maar met een hoog koersrisico.

Bedrijfsobligaties bieden beperkt extra rendement. Voor hen is de fundamentele ontwikkeling positief, maar de vraag/aanbodverhouding veslechtert in loop van het jaar met de afbouw van het ECB programma. Buiten de index zijn hogere rendementen haalbaar (highyield obligaties en achtergestelde bankobligaties). Deze categorieën dienen idealiter echter alleen als aanvulling in de portefeuille, want zij hebben niet de defensieve karakteristieken van investment grade obligaties.

In de portefeuille van Rabobank: een basis die ingevuld is met een combinatie van global bonds en inflatieleningen. Hiermee heeft Rabobank het laag risicodeel van de portefeuille toch ingevuld met solide obligaties die iets gunstiger rendementsperspectieven hebben.

Samenvattend

Verkiezing, turbulentie en een draai in de rente tekenen 2017. Obligaties leggen het af tegen aandelen, binnen aandelen profiteren de meer cyclische value aandelen (waaronder ook aandelen van banken en verzekeraars). Beleggers zeggen vaarwel tegen veilige bekende namen die geprofiteerd hebben van de jarenlange zoektocht naar rendement. Stijgende rentes en een stijgende aandelenmarkt vormen een bijzondere combinatie, maar alleen zo lang er sprake is van normalisering.

Op kortere termijn is een boom-bustcyclus een reëel scenario. Met dank aan Donald Trump. Op basis van de factoren liquiditeit, waardering en economie gaat Rabobank uit van een bovengemiddeld rendement op aandelen en een benedengemiddeld rendement op obligaties.

 

Bron • RTL Z

Gerelateerde artikelen