ZZP

Meer zzp'ers tevreden over inkomen en financiële positie

Pepijn Nagtzaam • 03 december 2019 00:02 @pepijnnagtzaam

Archiefbeeld. Beeld © iStock

Iets meer dan de helft van de zzp'ers is tevreden over de financiële situatie van hun bedrijf. Vier jaar geleden was slechts 43 procent positief, nu is dat 53 procent.

Dat blijkt uit een enquête die het CBS samen met TNO heeft afgenomen onder zelfstandig ondernemers zonder personeel. Er zijn 1,1 miljoen zzp'ers in Nederland, zo'n 100.000 meer dan in 2015. 5600 zzp'ers deden mee aan de steekproef. 

Die ondernemers zijn iets vaker tevreden over de hoogte van hun inkomen. Ze hebben meer vertrouwen dat ze opdrachten behouden en een groter deel maakt zich geen zorgen over de toekomst van het bedrijf.

'Stemming is opperbest'

"Het is niet zo gek dat ze positiever zijn", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. "In 2015 waren we nog aan het herstellen van de economische crisis. We hebben net een periode van flinke groei gehad, dus de stemming is opperbest."

Hoe de zzp'ers over vier jaar naar hun situatie kijken, durft Van Mulligen nog niet in te schatten. "Als we kijken naar de verwachtingen van het CPB krijgen we de komende jaren nog wel wat groei, maar minder uitbundig. Dus dan valt het aantal positief gestemden waarschijnlijk wel wat terug."

Verschillen

Binnen de grote groep zzp'ers zijn verschillen te zien. Zzp'ers die eigen arbeid aanbieden, zoals schoonmakers of bouwvakkers, zijn positiever over de bedrijfsfinanciën dan zzp'ers die producten verkopen. Allebei die groepen zijn over de hele linie vaker positief dan vier jaar terug.

In 2015 waren laagopgeleide zelfstandig ondernemers die eigen arbeid aanbieden nog het minst positief. Het deel dat de situatie nu als goed of zelfs zeer goed beoordeelt ligt nu op hetzelfde niveau als dat van middelbaar of hoogopgeleiden.

Aantal negatieve zzp'ers gehalveerd

Dat bouwvakkers omkomen in het werk is terug te zien in de tevredenheid van zzp-bouwvakkers. Ongeveer 28 procent van de laagopgeleide zelfstandig ondernemers die eigen arbeid aanbieden is bouwarbeider en zij beoordelen hun situatie in 2019 beduidend beter.

"Je hebt altijd zelfstandigen die minder opdrachten of inkomsten hebben", nuanceert Van Mulligen. "Er is een groot verschil in inkomen. Maar de groep die aangeeft dat het financieel slecht gaat is gehalveerd sinds 2015. Nu is het nog minder dan 5 procent van de zzp'ers."

Pensioenen beter geregeld

Dat het de zelfstandigen financieel meer voor de wind gaat is terug te zien in het aantal ondernemers dat rekening houdt met de oude dag. 82 procent van de zzp'ers heeft een pensioenvoorziening getroffen. In 2017 was dat nog 75 procent. Toen gaven de meeste zzp'ers aan dat ze dat niet konden betalen. 

Het is wel duidelijk dat als de financiële situatie van het bedrijf als slecht beoordeeld wordt, er minder vaak een pensioenvoorziening wordt getroffen. Dan heeft slechts 68 procent iets geregeld voor de oude dag. Bij ondernemers die hun situatie als goed of zeer goed omschrijven heeft respectievelijk 87 en 94 procent een voorziening getroffen.

Beleggen

Bijna de helft van de zelfstandig ondernemers, 45 procent, bouwt pensioen op of heeft dat gedaan in een pensioenfonds via werk in loondienst. De zzp'ers in die groep hebben eerder in loondienst gewerkt, of hebben een baan als werknemer naast hun zzp-werkzaamheden.

Een vrij grote groep spaart of belegt om pensioen op te bouwen. In 2017 was dat nog 37 procent, nu spaart en/of belegt 43 procent. Dat aandeel stijgt bij ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als goed of zeer goed beoordelen. Van de groep die het als zeer goed beoordeelt spaart of belegt 72 procent.

Bron • RTL Z