Ondernemen

Nederlandse uitvinders redden dieren bij stalbrand

Erik Rezelman • 29 oktober 2015 11:40 @rezel

Beeld ©

Honderdduizenden varkens worden in de toekomst toch gered als hun stal in de fik vliegt. Nu worden ze nog levend verbrand, maar dankzij een Nederlandse uitvinding kunnen ze binnenkort zelf ontsnappen.

Vanmiddag werd de ‘wereldprimeur’ gepresenteerd in de Tweede Kamer. Uitvinders Peter Berlang en Sjaam Hira toonden hun ‘stalbrand preventie systeem’ aan de kamer. 

Varkens nu nog levend verbrand
In de huidige stallen kunnen de varkens niet vluchten als de stal in brand vliegt, ze verbranden levend. Dit probleem speelt al decennia. Als er in de toekomst brand is in een stal, worden de dieren met het ‘Stable Safe Systeem’ niet meer levend verbrand, maar vallen de compartimenten van de stal uiteen. De staldelen worden vacuüm getrokken en vallen uit elkaar. Uit testen met varkens, blijken de dieren dan veilig naar buiten te kunnen rennen.

Volgens de uitvinders staan alle varkens binnen 2 minuten buiten, vaak al voordat de brandweer is geïnformeerd. Volgens uitvinder Berlang gebeurt er nu niets bij een brand, maar "met ons systeem respecteer je tijdens de brand het instinct van het dier en creëer je een vluchtweg." De brand wordt snel ontdekt door het systeem, waarna de dieren allemaal snel veilig buiten staan.

Goedkoop
De oplossing is opvallend goedkoop en simpel te installeren. Per boerenbedrijf kost het tussen de 10.000 en 20.000 euro. Berlang en Hira werken samen met de brandweer en de Universiteit Wageningen, maar hebben de uitvinding helemaal zelf gefinancierd met hun eigen spaargeld. Ze willen het octrooi in licentie doen, zodat het "als een olievlek zo snel mogelijk de wereld over kan".

Het systeem vereist van de boeren wel dat er altijd standaard minimaal twee veilige uitgangen zijn voor de dieren. "Bij brand gooien we dan 1 pad open", aldus Berlang in de kamer. Varkensboeren zijn overigens nog niet direct enthousiast, stellen de uitvinders, waarschijnlijk door de lage varkensprijs.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts, zelf jarenlang varkensboer, mopperde in de kamer wel nog even over de vrij smalle gangpaden op de varkenshouderijen en de grote luiken die niet eens kunnen openvallen. "Gedrang in een gangpad is toch heel anders dan kadavers opruimen", reageerde Berlang daarop gevat.

Geurts: "Het is een idee, maar of dat dit de allesomvattende oplossing is, dat vraag ik me af. Het is een ideaalbeeld van een varkensstal. Moet iedereen hier nu aan voldoen? Ik zie dat nog niet zo zitten."

Kamerlid zet zich in voor dieren
Het PVV-kamerlid Dion Graus is al jaren bezig om staldieren te redden bij een brand. Het 'Stable Safe Systeem' werd vandaag in een bijzondere procedure aan hem en andere leden van de vaste commissie voor Economische Zaken gepresenteerd.

Bron • RTL Z