Ondernemen

Advies VNG: gemeentes, geef ondernemers uitstel betalen belastingen

Matthias Pauw • 23 maart 2020 14:56 @mattpauw

Een terras in Amsterdam. Beeld © ANP

Niet alleen de rijksoverheid, ook gemeentes kunnen ondernemers meer financiële ruimte geven door creatief om te springen met het heffen van belastingen. Dat adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de leden.

Veel bedrijven raken de komende tijd naar verwachting in de geldproblemen als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Om de gevolgen voor ondernemers te verzachten heeft de regering al een hoop steunmaatregelen afgekondigd, maar ook de gemeentes kunnen bedrijven helpen om wat geld in de zak te houden.

Uitstel

De VNG adviseert gemeenten dat ook zij ondernemers uitstel van betaling kunnen geven van gemeentelijke belastingen of de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Het advies is dan dat de gemeentes de lijn van het rijk volgen: als een ondernemer aanklopt met een verzoek tot uitstel, wordt dat direct verleend, voor in ieder geval drie maanden. Bij uitstel wordt geen rente gerekend over het verschuldigde bedrag.

Per geval of per sector

Bij gemeentelijke belastingen gaat het dan bijvoorbeeld om de OZB (die bedrijven ook betalen), precariobelasting, toeristenbelasting en reclamebelasting.

Uitstel van betaling kan worden verleend op aanvraag, maar gemeentes kunnen ook besluiten om op voorhand bepaalde sectoren uitstel te verlenen, bijvoorbeeld voor de horeca. Deze sector zit bijna geheel op slot sinds vorige week, waardoor betalen van belastingen zeker voor deze zaken moeilijk kan zijn.

Precario, toeristenbelasting, reclamebelasting

Om die laatste groep te hulp te schieten, kan de gemeente ook besluiten om met terugwerkende kracht de precariobelasting te verlagen of af te schaffen. Dat is een belasting die wordt betaald voor het gebruik van openbare grond. Juist horecaondernemers, die vaak terrassen op straat hebben, zouden profiteren van het afschaffen van deze belasting.

Ook het intrekken of verlagen van de reclamebelasting noemt de VNG als mogelijkheid.

Daarnaast tipt de VNG dat sommige belastingaanslagen later verzonden kunnen worden, bijvoorbeeld voor de toeristenbelasting. Dat kan tot drie jaar na dato.

Kwijtschelden

Andere mogelijkheden: onder voorwaarden kunnen belastingen soms worden kwijtgescholden of een aanslag kan oninbaar verklaard worden, omdat er simpelweg geen geld aanwezig is om te innen.

Een paardenmiddel is het toepassen van een zogenoemde hardheidsclausule. Dat betekent dat een opgelegde aanslag wordt ingetrokken, omdat die heel erg onrechtvaardig uitpakt. Als voorbeeld geeft de VNG evenementleges die een ondernemer moet afdragen, terwijl het evenement helemaal niet door mag gaan.

OZB verlagen

Over paardenmiddelen gesproken: de gemeente zou ook nog kunnen besluiten om de onroerendezaakbelasting (ozb) te verlagen, zelfs met terugwerkende kracht. Maar maatwerk is daarin niet mogelijk. De gemeente kan het tarief voor alle bedrijfspanden verlagen, maar niet voor een specifiek bedrijf of een bedrijfstak.

Overigens adviseert de VNG om vooral niet te snel over te gaan tot maatregelen die niet zijn terug te draaien, zoals kwijtschelding, gebruik maken van hardheidsclausules en afschaffen of verlagen van belastingen. Eerst maar eens uitstel geven van betaling, is het advies.

Noodpakket

Voor rijksbelastingen, zoals de vennootschapsbelasting en de btw kunnen ondernemers dus ook al gemakkelijk uitstel aanvragen, zonder dat zij daarvoor allerlei bewijsstukken moeten meesturen of rente voor moeten betalen. Dat besloot het kabinet vorige week, als onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen.

Door dat pakket kunnen ondernemers ook makkelijker geld lenen met een overheidsgarantie, en kunnen zzp'ers die geen of weinig inkomen overhouden door de crisis hun inkomen laten aanvullen tot bijstandsniveau.

De grootste kostenpost voor de staat is dat de overheid tot maximaal 90 procent van de loonkosten van een bedrijf overneemt, als de omzet in elkaar stort door de coronacrisis.

Bron • RTL Z