Van onze partner Essent

MKB'ers opgelet: vanaf nu verplicht melden hoe je verduurzaamt

02 juli 2019 13:59

Beeld ©

Veel ondernemers uit het mkb moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Zij moeten melden welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen in het bedrijf, anders volgen er sancties. Uit onderzoek van Essent blijkt dat nog lang niet iedereen daar klaar voor is.

De informatieplicht energiebesparing leidde een vrijblijvend bestaan. Fijn als ondernemers zich verantwoordelijk voelden voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Maar aan niks doen werden geen sancties verbonden. Daar komt nu een einde aan. 

Verplicht rapporteren

Vanaf begin dit jaar zijn bedrijven uit het mkb verplicht hun energiebesparende maatregelen te melden. Wie dat niet doet, kan nu ook sancties verwachten. Volgens de wet kan de overheid handhavend optreden richting elke ondernemer die verplicht is te melden, maar nog niet gemeld heeft. Het Ministerie van Economische Zaken schat dat de nieuwe meldplicht in totaal zo’n 110.000 bedrijven raakt in 19 verschillende sectoren.

In principe moeten alle ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf die minimaal 50.000 kilowattuur of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken, melden welke maatregelen ze nemen om het energieverbruik terug te dringen. Oplossingen zijn legio: energiebesparing kan door isolatie, het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van tijdschakelaars gekoppeld aan verwarming of verlichting.

Minder rooskleurig

Essent heeft onderzoek gedaan onder mkb’ers om te kijken hoe ver ze zijn met de verduurzaming van het energieverbruik. De uitkomsten zijn zowel bemoedigend als dat ze urgentie oproepen. Om met iets positiefs te beginnen: negen op de tien ondernemers heeft al duurzame maatregelen genomen, zoals het aanpakken van de verlichting en het kennisnemen van gedragsregels. Ook wil vier op de tien ondernemers binnen drie jaar beginnen met verduurzamen of juist opnieuw verduurzamen. 

Andere resultaten uit het onderzoek van Essent laten een heel wat minder rooskleurig beeld zien. Zo heeft de helft (!) van de ondernemers nog nimmer van de informatieplicht gehoord. Twee derde kent de Wet milieubeheer niet inhoudelijk of alleen bij naam. En slechts twee procent verwacht binnen tien jaar zelfvoorzienend te zijn, als het om de opwekking van energie gaat. Bijna een derde ziet gasloos ondernemen niet zitten. 

Kosten besparen

Naast onbekendheid met de verplichting van de maatregelen zijn met name de verwachte kosten een hobbel die veel ondernemers ervan weerhoudt om aan de slag te gaan. Bijna een vijfde noemt het ontbreken van financiële middelen als belangrijke reden om niet te verduurzamen. Wat de Nederlandse mkb’ers dan wel over de streep trekt? De mogelijkheden om met het verduurzamen van het energieverbruik kosten te besparen. Bijna de helft ziet dat als de belangrijkste motivatie. 

Wat ondernemers graag willen, is dat het hen makkelijk wordt gemaakt. Vooral van energieleveranciers en de overheid wordt een voortrekkersrol gevraagd. Bijvoorbeeld als informatiebron voor energiewet- en regelgeving. Ook is één energieleverancier die alle energiezaken regelt een veelgehoorde wens. 

Hulp nodig bij het regelen van de informatieplicht energiebesparing? Essent maakt het mkb’ers makkelijk met de InfoPlichtService