Business

Ontslagen docente hogeschool Aeres moet 160.000 euro terugbetalen

Nikki Sterkenburg • 04 november 2019 13:03 @SterkNikki

Beeld ©

Bij een ontslagzaak van de hogeschool Aeres kreeg een werknemer 150.000 euro toegekend. Ze vond het bedrag niet hoog genoeg en eiste in hoger beroep bijna 750.000 euro. Het Hof veegde het vonnis van tafel en bepaalde dat de vrouw het hele bedrag, mét rente, moet terugbetalen.

De werknemer trad in 2001 als docente in dienst bij Aeres en ging vanaf november 2016 ook aan de slag op de mbo-afdeling. De eerste barstjes in de relatie ontstonden begin 2017, toen de vrouw weigerde een gesprek te voeren met de vader van een student waarvan zij mentor was. Ze vond dat het niet haar taak was om met de student te spreken over studievorderingen en persoonlijke ontwikkeling.

Onder de maat

Nadat zij hierin bleef volharden, wilde de teamleider van het mbo geen gebruik meer van haar diensten maken - mede omdat uit de evaluaties bleek dat zij als docente al langer onder de maat presteerde.

Zo zouden de lessen onvoldoende structuur en duidelijkheid hebben en liet de vrouw zich negatief uit over collega’s en leidinggevenden.

Werkplek buiten de hogelschool

Aeres zette een externe coach in om de docente te begeleiden. Die concludeerde dat zij voldoende functioneerde, maar dat de arbeidsverhoudingen ernstig waren verstoord. 

"Ze is hierdoor weinig reflectief en is niet in staat om kritisch naar haar eigen handelen te kijken om te bezien wat ze zelf kan doen om haar werksituatie te verbeteren", stelde de coach.

Overplaatsing

De coach suggereerde dat de docente wellicht gebaat zou zijn bij overplaatsing, maar de vrouw meldde zichzelf in november 2017 ziek. Ze was slecht bereikbaar en zegde meerdere afspraken met leidinggevenden of de bedrijfsarts af. Via een gemachtigde liet zij weten dat ze zich 'gestalkt' voelde door Aeres en beschuldigde de hogeschool van 'pesterijen'.

Hoewel de docente zei op de hogeschool te willen re-integreren, creëerde Aeres in overleg met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige een plek buiten de hogeschool. Desondanks kwam de vrouw in de zomer van 2018 toch naar het pand.

 

Escalatie van verstoorde verhoudingen

Daarop schreef haar leidinggevende: "Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat u zowel gisteren als vandaag tóch op de hogeschool aanwezig was. Gisteren heb ik u hierop aangesproken en gevraagd zich aan de afspraak te houden en naar de voor u ingerichte werkplek, dan wel naar huis te gaan. U reageerde hier heftig op en bent boos weggelopen. […] Vandaag heb ik opnieuw moeten constateren dat u hier willens en wetens geen gehoor aan geeft en binnen de hogeschool rondloopt."

Door toch te komen, zou de vrouw volgens haar leidinggevende hebben aangestuurd verdere escalatie van de verstoorde verhoudingen. Eind september 2018 meldde de docente zich weer beter, maar een gesprek tussen haarzelf en Aeres over de toekomst, werd voortijdig beëindigd.

Kantonrechter

In februari 2019 stonden de partijen voor de kantonrechter. Aeres wilde de arbeidsovereenkomst beëindigen, de docente vroeg om 300.000 euro schadevergoeding en een volledige vergoeding van haar proceskosten (60.000 euro). De kantonrechter vond dat Aeres ernstig verwijtbaar was omdat ze de verhoudingen onnodig op scherp hadden gezet, en kende de vrouw 150.000 euro toe.

Dat vond de vrouw niet afdoende, zij ging in hoger beroep, waarbij zij bijna 750.000 euro eiste. Het Hof oordeelde echter heel anders dan de kantonrechter en meende dat de vrouw met haar gedrag zelf de verhoudingen op scherp had gezet. Haar houding wordt in het vonnis omschreven als 'bepaald niet respectvol, nodeloos confronterend en verre van constructief'.

'Geen voortreffelijke docent'

In het vonnis wordt ook geconcludeerd: "Verzoekster lijkt de grote lijn uit het oog te hebben verloren en die lijn is dat leerlingen haar niet steeds een voortreffelijk docent vonden en dat zij zich onbehoorlijk is blijven opstellen tegenover haar leidinggevende en haar werkgever pestgedrag verwijt wanneer zij wordt aangesproken."

Bovendien had de hogeschool 'goede redenen' om de vrouw toegang tot de hogeschool te weigeren. Het Hof oordeelde dat de docente geen recht had op schadevergoeding en bovendien de eerder toegekende 150.000 euro met rente, in totaal dus 160.000 euro, moest terugbetalen aan Aeres. 

Het Hof bepaalt verder dat als de docente erin slaagt voor het eind van het jaar 63.000 euro netto terug te betalen Aeres de rest van het bedrag terug kan vorderen bij de Belastingdienst.

Correctie 05-11-2019: In een eerdere versie van dit stuk stond dat de vrouw weigerde een gesprek te voeren met een student waarvan zij mentor was. Dit is onjuist. Het ging om de vader van de student. In deze update is ook verduidelijkt dat het Hof onder bepaalde voorwaarden de vrouw netto 63.000 euro laat terugbetalen en dat Aeres de rest van het bedrag kan terugvorderen bij de Belastingdienst. 

Bron • RTL Z / Nikki Sterkenburg