Business

Vrouwelijke managers veel vaker met burn-out

Saskia van Huijgevoort • 06 juli 2016 02:00 @Saskia_vanH

Beeld © ANP

Dit bericht is niet zo goed voor de emancipatie: vrouwelijke managers zijn gevoeliger voor burn-outs, dan mannelijke. In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke leidinggevenden klachten, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Bij mannen ging het 'slechts' om 10 procent.

In weinig andere beroepsgroepen is er zo’n groot verschil tussen mannen en vrouwen, blijkt uit het onderzoek dat uitgevoerd is door CBS en TNO.

In de enquête gaf 29 procent van de vrouwelijke managers aan zich meerdere keren per maand leeg te voelen aan het einde van hun werkdag. Ook zei 17 procent zich regelmatig emotioneel uitgeput te voelen als ze aan hun werk dachten. Bij mannen lagen deze percentages 4 á 5 punten lager.

Hogere werkdruk voor vrouwen

Vrouwelijke managers ervaren ook een hogere werkdruk en moeten vaker extra hard of erg snel werken. De werkdruk is vooral hoog in het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg, waar relatief veel vrouwelijke managers werken. Dat is niet zo vreemd, want wanneer werknemers bijvoorbeeld teveel taken op hun bordje krijgen, tegenstrijdige opdrachten krijgen of ingezet worden voor werk dan hen niet ligt, leidt dat sneller tot overspannenheid.

Daarnaast kunnen vrouwen minder vaak dan mannen zelf hun verlof en werktijden bepalen. Dat heeft vooral te maken met de branche. Vrouwelijke managers zijn oververtegenwoordigd in de horeca en het onderwijs en in die bedrijfstakken is de autonomie relatief laag.

Werknemers zijn slechter af

Toch is er niet alleen maar slecht nieuws: managers hebben minder burn-outklachten dan gemiddeld. Van alle werknemers zei 13 procent zich opgebrand te voelen, onder managers was dit 2 procentpunt lager.

In de meeste beroepsgroepen ligt het verschil tussen mannen en vrouwen relatief groot. Zo heeft 15 procent van de mannen in de ICT een burn-out, tegen 17,6 procent van de vrouwen. In de dienstlenende beroepen voelt 13,1 procent van de mannen zich uitgeput, tegenover 10,8 procent van de vrouwen.

Top drie sectoren met meeste burn-outklachten werknemers

Er is één sector waar het verschil wel groter is: 11 procent van de mannen die werken in het openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen voelt burn-outklachten. 15,1 procent van het aantal vrouwen heeft daar ook last van.

De grootste kans op een burn-out loop je als je een pedagogisch beroep hebt (gemiddeld 18,6 procent), in de creatieve en taalkundige branche (17,8 procent) en in de ICT werkt (gemiddeld 15,3 procent).