Business

Opleidingen: makkelijk op te zetten, moeilijk te runnen

Nikki Sterkenburg • 15 februari 2019 15:24 @SterkNikki

Archieffoto Beeld © ANP

Het is voor onderwijsondernemers relatief eenvoudig om een opleiding op te zetten, maar het blijkt nog flink ingewikkeld om een opleiding draaiende te houden. Wie geen uitgebreid netwerk heeft, kan maar moeilijk studenten aantrekken.

Hogeschool Geesteswetenschappen, Europe Islamic University of Applied Science (hbo-master) en VTOC Fokker (mbo) – het zijn namen van drie opleidingsinstellingen die de afgelopen twee jaar failliet gingen.

Ze hebben gemeen dat financiën onder druk kwamen te staan door teruglopende studentenaantallen. De niet-geaccrediteerde Hogeschool Geesteswetenschappen had minder aanwas van studenten waardoor de hoge huur voor het pand niet meer kon worden opgehoest. Onder de naam 'Academie voor Geesteswetenschappen' is er nu een doorstart.

Steeds meer ondernemers in het onderwijs

De Europe Islamic University of Applied Science stond wegens wanbestuur, verdenkingen van fraude en gebrekkige financiële verslaglegging al een paar jaar onder verscherpt toezicht van het ministerie. VTOC Fokker had een samenwerking met ROC Aventus, maar kon na het verbreken van het contract geen andere partner vinden. Omdat er vijf andere soortgelijke opleidingen zijn, lukte het ook niet om veel nieuwe studenten aan te trekken.

"Het is in Nederland relatief makkelijk om een opleiding op te zetten en het gebeurt ook steeds vaker," vertelt Paul Zoontjes, hoogleraar onderwijsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

"Je ziet dat steeds meer ondernemers van buiten het onderwijs zich met onderwijs gaan bemoeien. Maar niet iedereen heeft de kennis of het netwerk om een opleiding te runnen", constateert Zoontjes. 

Netwerk is van belang

Of een opleiding een succes wordt, is grotendeels afhankelijk van iemands netwerk, zo benadrukt Zoontjes. "Wie studenten of leerlingen wil aantrekken, is afhankelijk van een goede relatie met de omgeving. Mensen zullen zich niet zo snel ergens voor inschrijven wanneer ze niet van een ander het advies hebben gekregen om daar een opleiding te volgen."

"Bij Europe Islamic University of Applied Sciences zag je teruglopende studentenaantallen als gevolg van negatieve publiciteit. Hoewel er een best loyale gemeenschap om die instelling heen is, vinden mensen uiteindelijk goed onderwijs toch belangrijker en gaan ze ergens anders studeren", legt Zoontjes uit. 

"Beroepsopleidingen"

Omdat niet alle opleidingen geaccrediteerd zijn bij het ministerie, is het niet bekend om hoeveel nieuw opgezette opleidingen het gaat. Zo bood de Hogeschool Geesteswetenschappen opleidingen op het gebied van zingeving, spiritualiteit en energetica aan 'op hbo-niveau', maar het diploma werd niet als zodanig erkend.

Zulke 'beroepsopleidingen' vormen volgens Zoontjes 'een bloeiende tak', maar kunnen inmiddels wel een boete krijgen wanneer zij zich presenteren als geaccrediteerde instelling. Ook de Academie voor Astrologie veranderde haar naam in Astrologie College.

Bron • RTL Z / Nikki Sterkenburg