Business

Hoe verminder je het aantal burn-outs als leidinggevende?

Saskia van Huijgevoort • 12 november 2015 16:43 @Saskia_vanH

Vooral werknemers tussen 25 en 35 jaar zijn gevoelig voor burn-outklachten Beeld © ANP

Meer dan een miljoen mensen hebben last van werkstress, waarmee het probleem prominent op nummer één staat als beroepsziekte. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet een poging om de epidemie een beetje in te dammen en organiseert daarom vanaf maandag voor de tweede keer 'de Week van de Werkstress'.

Wat kan je als leidinggevende eigenlijk doen om het aantal burn-outs terug te dringen?

In heel Europa worden psychische aandoeningen (al dan niet werkgerelateerd) geschat op 240 miljard euro per jaar. Vooral werknemers tussen 25 en 35 jaar zijn gevoelig voor burn-outklachten. Dat is vervelend, want wie ooit overspannen is geweest, heeft een grotere kans om terug te vallen.

Tijd om het probleem dus aan te pakken. Het middenmanagement speelt hierin een cruciale rol. Goed leiderschap kan helpen werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s te verminderen, schrijft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in een rapport uit 2013. "Een goed leider is een rolmodel en moet werknemers inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen."

Middenmanagement
Chefs hebben dagelijks contact met werknemers, waardoor zij eerder uitputting en uiteindelijke burn-outs kunnen opsporen. Een negatieve bedrijfscultuur kan eraan bijdragen dat werknemers sneller uitgeput raken. Ook het ontbreken van sterk management speelt daarin een belangrijke rol. Dat is niet zo vreemd, want wanneer werknemers bijvoorbeeld teveel taken op hun bordje krijgen, tegenstrijdige opdrachten krijgen of ingezet worden voor werk dan hen niet ligt, leidt dat sneller tot overspannenheid.

Vandaar dat managers dus extra hard aan de slag moeten om het probleem terug te dringen. “Een goed leider weet wat de sterke en zwakke punten van zijn teamleden zijn.” De organisatie adviseert managers daarom goed in kaart te brengen welke werknemers de grootste risico’s lopen op een burn-out.

'Breng risico's in kaart'
"Bewustwording is de sleutel: zorg ervoor iedereen zich bewust wordt van de psychosociale risico’s en de vroege waarschuwingssignalen van werkgerelateerde stress. Dat zorgt ervoor dat iedereen betrokken is bij de risicobeoordeling", staat in het rapport van de organisatie. "Evalueer deze risico’s en plan preventieve acties. Houdt daarbij rekening dat werknemers verschillend kunnen reageren op dezelfde omstandigheden, zo kunnen sommigen beter met drukke periodes omgaan dan anderen."

Bron • RTL Z