Business

Strengere regels en meer toezicht op trustsector

10 november 2017 16:55

Beeld © ANP

Trustkantoren doen hun werk onvoldoende en daarom wil het kabinet ingrijpen met strengere regels. De Nederlandse Bank moet straks bijvoorbeeld hogere boetes kunnen opleggen en een tijdelijk beroepsverbod voor bestuurders.

Trustkantoren zijn dienstverleners die de volledige financiën van andere bedrijven of personen beheren, vaak met het doel om belasting te ontwijken. Bij één trustkantoor zitten soms wel honderden (buitenlandse) ondernemingen op papier bij elkaar, de zogeheten brievenbusfirma's. 

Deze kantoren hebben de taak om witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking te voorkomen, maar hebben dit volgens minister Hoekstra van Financiën onvoldoende gedaan 'en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd'. 

Betrouwbaarheid

Met de 'Wet toezicht trustkantoren 2018' (de ministerraad stemde vandaag in met het wetsvoorstel) moet hier een einde aan komen. Van trustkantoren wordt meer integriteit en professionaliteit geëist.

Zo moeten ze een BV of NV zijn en een dagelijkse leiding hebben van ten minste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken. Verder scherpt de nieuwe wet de eisen aan de interne controle aan. Zo mag de zogeheten compliancefunctie niet worden uitbesteed aan een externe partij.

Toezicht

Trustkantoren mogen niet langer aan een en dezelfde cliënt zowel belastingadvies geven als trustdiensten verlenen. Ook moeten kantoren meer en beter onderzoek doen naar een cliënt voor ze daadwerkelijk met hem in zee gaan.

Naast de strengere regels moet de De Nederlandsche Bank meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving krijgen. "DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet, naar de letter maar ook naar de geest, onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken", aldus Hoekstra. 

Overtredingen en sancties openbaar

DNB kan kantoren verplichten een gedragslijn over te nemen en de hoogste boete die de DNB kan opleggen gaat van 4 naar 5 miljoen euro. DNB krijgt verder meer mogelijkheden om de vergunning van een trustkantoor in te trekken en kan bij bepaalde overtredingen de bestuurders een tijdelijk beroepsverbod opleggen.

Overtredingen en sancties mogen, als de nieuwe wet wordt aangenomen, openbaar worden gemaakt door DNB. Het doel hiervan is een 'afschrikwekkende werking'. 

Zie ook: Eisen voor keurmerk trustsector strenger, leden haken af

Paradise Papers

Vooruitlopend op dit wetsvoorstel liet Holland Quaestor, de belangenvereniging van de belangrijkste trustkantoren in Nederland, deze week weten strengere eisen te gaan hanteren voor kantoren die in aanmerking willen komen voor een keurmerk. 

De trustsector is al jaren het onderwerp van een maatschappelijk debat, waarin de sector wordt afgeschilderd als facilitator van belastingontwijking en het opwerpen van rookgordijnen rond zakelijke relaties en transacties. Afgelopen dagen bleek uit het journalistieke onderzoeksproject Paradise Papers opnieuw hoe trustkantoren daarvoor worden ingezet.

Bron • RTL Z