Bedrijven

Ex-topman Alliander krijgt half miljoen mee

Mathijs Smit en René Lukassen • 11 september 2017 15:15

Ex-topman Alliander krijgt half miljoen mee
Voormalig Alliander-topman Peter Molengraaf

Nutsbedrijf Alliander geeft ex-topman Peter Molengraaf een ontslagvergoeding van ruim een half miljoen mee, bevestigt het bedrijf tegen RTL Z. Opmerkelijk, want Molengraaf beweerde dat hij op eigen initiatief vertrok.

Alliander beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in grote delen van Nederland, en is in handen van provincies en gemeenten. Molengraaf leidde het nutsbedrijf sinds 2009. In maart nam hij een sabbatical van zes maanden. "Ik ben van plan veel nieuwe kennis op te doen. Veel tijd en rust te nemen voor reflectie", zei hij destijds. Molengraaf maakte daarbij gebruik van vakantiedagen en onbetaald ouderschapsverlof.

Eind augustus maakte Alliander bekend dat Molengraaf had besloten om niet terug te keren. "Ik ben tot het inzicht gekomen dat ik toe ben aan een nieuwe stap in mijn loopbaan", zei hij twee weken geleden in een persbericht.

Opzegtermijn plus jaarsalaris

Navraag bij Alliander leert dat de 52-jarige ingenieur niet vertrekt met lege handen. Het nutsbedrijf blijkt hem gedurende een opzegtermijn van zes maanden door te betalen. Dat kost Alliander 169.000 euro.

Daarnaast ontvangt Molengraaf nog een vol jaarsalaris. Volgens Alliander gaat het daarbij om een 'contractueel bepaalde vertrekvergoeding' van 348.000 euro. Dat is overigens méér dan hij vorig jaar verdiende. De ex-topman ontving in 2016 een vast salaris van 252.000 euro, pensioen en sociale premies ter waarde van 44.000 euro en een bonus van 31.000 euro. Dat is samen 327.000 euro.

Opzegtermijn en vertrekvergoeding samen komen op 517.000 euro.

Alliander beëindigde contract

De vertrekregeling is opmerkelijk, zeker tegen het licht van de suggestie dat Molengraaf er zelf voor koos te vertrekken. Uit het jaarverslag van Alliander blijkt dat bestuurders alleen recht hebben op een opzegtermijn van zes maanden en een jaarsalaris als het bedrijf de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Navraag leert dat Alliander inderdaad de arbeidsovereenkomst met de ex-topman heeft opgezegd, en niet andersom. "Bij de terugkeer van zijn sabbatical heeft Molengraaf intensieve besprekingen gehad met de raad van commissarissen", aldus woordvoerder Stefan Wesselink.

"De commissarissen hebben uiteindelijk de conclusie getrokken dat hij niet diende terug te keren bij Alliander. Omdat het initiatief bij de werkgever lag, had Molengraaf recht op de vertrekregeling."

Eerdere beloningsperikelen

Het is niet de eerste keer dat Molengraaf in het nieuws komt als gevolg van zijn beloning. Zo was er regelmatig ophef over het feit dat zijn beloning veel hoger lag dan een ministerssalaris. In 2015 verdiende hij inclusief bonussen en pensioen- en sociale lasten 444.000 euro.

Via een maas in de wet wist de top van Alliander onder de salarisplafonds van de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit te komen. Ook dat leidde tot maatschappelijke en politieke commotie. Als gevolg daarvan werd Molengraafs beloning alsnog gematigd, maar niet tot de WNT-norm.

Bron • RTL Z

Gerelateerde artikelen