Bedrijven

Driekwart aandelen Eneco in de verkoop, en nu?

Mathijs Smit • 31 oktober 2017 17:35 @Mathijs__Smit

Driekwart aandelen Eneco in de verkoop, en nu?

Vrijwel alle gemeenten die aandeelhouder zijn van Eneco hebben gestemd of zij van hun belang af willen. Dordrecht was de laatste grote vis en stemde gisteravond voor. Ook Barendrecht ging akkoord met verkoop. Daarmee staat ongeveer driekwart van de aandelen in de etalage. Wat nu? We leggen het uit in acht vragen.

Waarom beleeft Eneco zo'n spannende dag?

De termijn waarop de aandeelhouders van het Zuid-Hollandse energiebedrijf moesten beslissen of zij hun aandelen wel of niet willen verkopen is afgelopen. Nu is het tijd om de balans op te maken. De aandelen van Eneco zijn in handen van 53 gemeenten. Na de afsplitsing van netwerkbedrijf Stedin wilden sommige gemeenten van hun aandelen in het energieproductiebedrijf Eneco af. Sinds begin dit jaar bekijken de aandeelhouders of zo'n verkoop er moet komen.

Wat wordt er nu precies bekend?

Vanochtend wordt duidelijk hoeveel aandelen er precies worden aangeboden door de gemeenten. En dus hoe groot het belang is, dat te koop staat. Dat een verkoop er gaat komen, is inmiddels wel duidelijk. Want de vereiste grens van 50 procent van de aandeelhouders die nodig is voor verkoop, is al lang overschreden. Zo wil de gemeente Rotterdam, goed voor bijna 32 procent, van de aandelen af.

Waarom is het dan toch nog spannend?

Hoe meer aandelen Eneco te koop komen, hoe meer controle een koper over het bedrijf kan krijgen. En dus hoe hoger het bedrag is, dat zo’n koper voor het belang wil betalen. Een belangrijke grens is 75 procent, omdat een eigenaar die minder dan dat percentage bezit de statuten niet kan wijzigen. Dat maakt een overname een stuk minder aantrekkelijk. Het lijkt erop dat die grens net wel of net niet gehaald is. Er zijn nog enkele groep gemeenten die ondanks de verlopen termijn, nog niet definitief hebben gestemd.

Wat zijn de argumenten vóór verkoop door de gemeenten?

Volgens voorstanders is het niet nodig dat gemeenten eigenaar zijn van een elektriciteitsproducent, omdat het afgesplitste netwerk Stedin in publieke handen blijft. Zonder netwerk is Eneco geen nutsbedrijf meer, maar een gewone commerciële leverancier, redeneren zij. Veel gemeenten die willen verkopen, denken het geld uit de verkoop bovendien beter te kunnen gebruiken.

Wat zijn de argumenten tegen verkoop?

Sommige tegenstanders van verkoop vinden dat gemeenten juist wel een vinger in de pap moeten houden bij het voormalige nutsbedrijf. Andere gemeenten willen de aandelen houden, omdat zij Eneco met zijn jaarlijkse dividenduitkering zien als kip met gouden eieren. Weer anderen zijn bang dat het bedrijf onder een geldbeluste eigenaar hogere prijzen gaat rekenen, arbeidsplaatsen schrapt of een streep haalt door het duurzame beleid van Eneco.

Wat gebeurt er nu?

Als bekend is welk percentage van Eneco in de etalage staat, gaan de aandeelhouders nadenken over de manier waarop zij die aandelen gaan verkopen. Het aandelenpakket kan bijvoorbeeld worden verkocht aan een ander energiebedrijf, maar ook aan een investeringsmaatschappij of pensioenfonds. Maar er kan ook een beursgang plaatsvinden. Dan komen de aandelen in handen van een veel bredere groep institutionele en particuliere beleggers.

Wat wil Eneco?

Formeel zegt Eneco niets over de eigen voorkeur. Maar het afgelopen jaar bleek wel dat het energiebedrijf helemaal niet zit te wachten op een verkoop door de gemeenten. Het liefst gaat Eneco, dat tien jaar geleden sterk inzette op duurzame energie, door op de ingeslagen weg. Onder een nieuwe eigenaar moet het bedrijf nog maar afwachten of dat mogelijk is. "Voor ons is de continuïteit van de onderneming van belang, en dat wij duurzaam kunnen blijven", aldus een woordvoerder.

Kan Eneco nog iets na vandaag?

Nu duidelijk is dat een meerderheidsbelang wordt verkocht, zal Eneco proberen zoveel mogelijk invloed te krijgen op de manier waarop dat gebeurt. En op het type koper dat wordt geselecteerd. In interviews gaf topman Jeroen de Haas bijvoorbeeld aan dat hij liever een Europese dan een niet-Europese aandeelhouder heeft. Lees: liever geen Amerikaans private equitybedrijf, dat Eneco vol schuld pompt, hard saneert en stopt met het duurzame beleid.

Bron • RTL Z

Gerelateerde artikelen