Business

Failliet V&D laat een berg schuld achter

Erik Rezelman • 20 juli 2016 08:39 @rezel

Beeld ©

De ondergang van V&D en dochter La Place krijgt nog een heel vervelend staartje voor de gewone schuldeisers. Zij kunnen fluiten naar meer dan 200 miljoen euro.

De totale schuldenberg ligt veel hoger dan de 124 miljoen euro die nog over is. Veel gewone schuldeisers van het failliete warenhuis zien hun geld daarom nooit meer terug.

De afwikkeling van het bankroet van de warenhuisketen is nog in volle gang, verscheidene schuldeisers als het UWV en diverse verhuurders hebben hun vorderingen nog niet eens ingediend, maar nu al is duidelijk dat er in de boedel niet voldoende geld zit om de ruim 2000 gedupeerde leveranciers en andere partijen met gewone vorderingen te compenseren. Zij krijgen nog 205 miljoen euro.

Preferente schuldeisers gaan voor, zo krijgt de fiscus nog bijna 40 miljoen euro. Ook het personeel met beloofde ontslagvergoedingen maakt aanspraak op voorrang. Het UWV krijgt daarbij nog ongeveer 15 miljoen euro voor het doorbetalen van salarissen en ook voormalig eigenaar Sun Capital claimt nog 80 miljoen euro en gaat ook voor. Het is duidelijk dat er dan niets overblijft voor de gewone schuldeiser.

Belastingdienst eerst

Bij V&D hebben de curatoren nog dik 54 miljoen euro gevonden tussen de schappen. Bij La Place zat nog 71 miljoen euro in de boedel. Jumbo betaalde 40 miljoen euro om La Place te mogen overnemen plus 7 miljoen euro voor het inventaris en 1 miljoen voor de voorraden, staat in het tweede curatorenverslag

Eerst wordt van dat geld de schulden bij de belastingdienst, van de loondoorbetaling door het UWV en de schulden bij voormalig eigenaar Sun Capital afgelost. Daarna blijft er niets meer over. Leveranciers van La Place krijgen misschien nog wel iets betaald, daar ziet de situatie er iets rooskleuriger uit, aldus de curatoren, maar bij V&D ziet het er heel slecht uit voor de leveranciers.

Leegverkoop

Dat er nog wel wat geld te verdelen valt komt ondermeer door het heropenen van de warenhuizen in maart en april voor een leegverkoop van overgebleven winkelvoorraden. V&D was toen opeens wel heel populair onder klanten. Samen met de verkoop van de inventaris van alle panden, leverde dat zo'n 10 miljoen euro op. Het openhouden van de winkels en restaurants van La Place begin dit jaar, toen de onderhandelingen over een mogelijke doorstart nog gaande waren, bracht ruwweg 57 miljoen euro in het laatje.

De leveranciers werden bij deze verkopen ook al flink gedupeerd, ze kregen weinig betaald.

Merk V&D leverde een half miljoen euro op

Begin juni verkochten de curatoren ook alle merkrechten van V&D. Hiervoor is door drie winkelondernemers, onder wie CoolCat-baas Roland Kahn, een half miljoen euro betaald. Mogelijk levert die deal nog meer geld op. Met de kopers is afgesproken dat zij komende tijd de helft van de winst van de door hun geplande webwinkel zullen afstaan.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de ondergang van V&D. De curatoren willen daar na de zomer aan beginnen. V&D had 62 winkels, La Place exploiteerde 250 restaurants. Pas volgend jaar zal duidelijk zijn wat de oorzaak was van het geruchtmakende faillissement wat ongeveer 8.000 werknemers werkloos maakte. Een aantal betrokkenen van het faillissement hebben al bij de curatoren aangeven wat zij denken dat de oorzaak is. Curatoren zullen onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Bron • RTL Z / Erik Rezelman / Mathijs Smit