Business

DNB verzet zich tegen lagere salarissen

René Lukassen • 05 juli 2016 06:29 @renelukassen

Beeld © ANP

De Nederlandsche Bank (DNB) wil voorkomen dat de salarissen van zestien divisiedirecteuren aan banden worden gelegd. De directeuren verdienen nu nog 187.000 tot 310.000 euro per jaar. Een nieuwe wet moet dit per 2017 maximeren op circa 180.000 euro.

Het verzet van De Nederlandsche Bank blijkt uit een brief die in mei van dit jaar naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is gestuurd. Plasterk is verantwoordelijk voor de salarissen in de semipublieke sector, waar De Nederlandsche Bank onderdeel van uitmaakt.

Het kabinet voert al langer beleid om de salarissen in die semipublieke sector te verlagen. Tot dusver hebben alleen zogenoemde topfunctionarissen hiermee te maken, maar per 1 januari 2017 komen alle werknemers in de semipublieke sector onder de werking van de wet te vallen.

Uitzondering

DNB wil nu dat voor zestien divisiedirecteuren een uitzondering wordt gemaakt. Voor die functies moeten mensen worden geworven uit de bank- en verzekeraarswereld, vaak internationaal, en "daar worden beduidend hogere salarissen betaald" dan het maximum dat de wet voorschrijft. 

Dat maximum is circa 180.000 euro. Een maximum van ruim 230.000 euro vindt DNB wel "aanvaardbaar", blijkt uit de brief. DNB is bang dat het niet de juiste mensen kan aantrekken bij een lager salaris.

Overgangstermijn 7 jaar

Als deze norm zou worden gevolgd, is er nog altijd een tiental divisiedirecteuren dat te veel verdient. Uit het jaarverslag van De Nederlandsche Bank blijkt dat er elf mensen waren die in 2015 een totale bezoldiging kregen van 244.000 euro of meer.

In totaal waren er vorig jaar ruim 50 functionarissen bij DNB die meer verdienden dan 180.000 euro. Voor de veelverdieners komt er een overgangstermijn van zeven jaar om bestaande salarissen terug te brengen naar het door het kabinet gewenste maximum.

'Geschikte bestuurders'

De vier hoofddirecteuren van De Nederlandsche Bank vallen als topfunctionaris al langer onder de wet. Zij verdienen bedragen tussen 359.000 en 421.000 euro.

Op voorspraak van minister Dijsselbloem van Financiën is voor de vier een hoger salaris vastgesteld, ook al stelde hij eerder “van mening (te zijn) dat de wettelijke norm voldoende ruimte biedt voor DNB om geschikte bestuurders aan te trekken”. De vier hoofddirecteuren hoeven hun salarissen “gedurende hun huidige zittingstermijn” niet af te bouwen.

Lees meer op RTL Z:

Bron • RTL Z / René Lukassen