Business

Curator kan Neckermann niet zomaar verkopen

02 februari 2017 17:10

Beeld © ANP (Archieffoto)

De broers Joop en Ronald Steenbergen hebben de curator van het failliete Neckermann.com behoorlijk in de tang. Dat blijkt uit de onlangs verschenen faillissementsverslagen van het winkelbedrijf.

Begin 2016 namen de broers met hun Amerikaanse beursfonds Readen Holding Corporation een meerderheidsbelang in Neckermann. Ook namen zij een aantal winkels van Kijkshop en DepotPlus in Nederland en België over.

Problemen

De ambities waren groot. Onder de naam Neckermann.com wilden de broers het bedrijf laten uitgroeien tot een retailer met webshop en tientallen winkels. Daarmee zouden zij de traditie van hun vader, die de oprichter was van Kwantum Hallen, voortzetten. Maar lopende het jaar kwam de onderneming vooral negatief in het nieuws, door managementruzies en problemen in België.

In december meldde RTL Nieuws dat de aan Neckermann gelieerde groothandel Readen faillissement had aangevraagd. Enkele dagen later werd het faillissement uitgesproken. Ook Neckermann.com Retail, waarin de negen Nederlandse winkels waren ondergebracht, ging op de fles.

Mogelijke doorstart

Uit de deze week verschenen faillissementsverslagen blijkt dat curator Seerp Gratama druk bezig is om zowel de groothandel als de winkelketen te laten doorstarten. Voor de overname van de voorraden, de inventaris en de activiteiten hebben zich 'diverse partijen' gemeld, schrijft de curator.

Maar bestuurder Ronald Steenbergen wees de curator erop dat hij de voorraden en winkelinventaris niet zomaar kan verkopen. Twee buitenlandse bedrijven waaraan de broers verbonden zijn, zouden die namelijk in onderpand hebben in ruil voor leningen aan het winkelbedrijf. Het betreft Readen Investment Limited in Hongkong en Readen Trust & Investment Limited in Dubai.

Volgens curator Gratama hebben de broers Steenbergen hem verteld dat zij bij die buitenlandse bedrijven betrokken zijn, maar niet als enigen. "Het zou gaan om investeringsvehikels, waar ook andere partijen bij betrokken zouden zijn."

Onderzoek naar onderpanden

De curator schrijft in zijn verslag dat hij de rechtsgeldigheid van het onderpand onderzoekt en tekent aan dat ze een doorstart niet in de weg hoeven staan. "Op zich hoeven pandrechten geen complicatie te vormen. We zien vaker dat banken dergelijke zekerheden hebben bedongen. Dan gaat de opbrengst van een verkoop naar de banken."

Uit de verslagen blijkt verder dat er niet minder dan 47 juridische procedures lopen, veelal van partijen die geld tegoed zeggen te hebben van de groothandel en de winkelketen. Ook wordt er 'discussie gevoerd' met het Duitse postorderbedrijf Otto over de vraag of het bedrijf de naam Neckermann wel mag gebruiken. Otto kocht in 2012 de merkrechten van het Duitse Neckermann na het faillissement van het postorderbedrijf.

Onregelmatigheden

Vorige maand bleek dat de curator van een ander bedrijf dat aan Readen Holding Corporation is gelieerd onregelmatigheden heeft geconstateerd. Vlak voor het faillissement van Readen-dochter Nedfiber werden enkele glasvezelnetten weggesluisd naar een ander bedrijf, Readen Infra.

Opmerkelijk is dat de website van Readen Holding Corporation, de Amerikaanse beursgenoteerde moeder van de failliete bedrijven, uit de lucht is. Ronald Steenbergen is onbereikbaar via zijn mobiele telefoon en kantoor.

Bron • RTL Z