Business

Rechter: grondpersoneel KLM mag niet staken tot 4 september

Erik Rezelman • 11 augustus 2016 14:33 @rezel

Beeld © ANP

Reizigers die met KLM vliegen hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze vast komen te zitten. Van de rechter mag het grondpersoneel dat lid is van FNV de komende weken niet staken. De rechter vindt de staking niet proportioneel en wijst op de al bestaande onrust op Schiphol door terreurdreiging.

Met de uitspraak hebben KLM en de vakbonden vier weken extra de tijd om te onderhandelen over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. De medewerkers van KLM willen onder andere één procent loonsverhoging en meer vaste banen.

Maar KLM wil de arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel juist verder versoberen, nadat afgelopen jaren al werd afgezien van een structurele loonsverhoging, en er een vrijwillige vertrekregeling in het leven werd geroepen.

Gevoel van onveiligheid

Volgens de rechter is het door de zomervakantie nu erg druk op Schiphol. In combinatie met de huidige terreurdreiging op de luchthaven vindt de rechtbank dat de beperkingen aan het stakingsrecht in dit geval 'maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk' zijn. Hij spreekt van een explosieve combinatie van drukte en terrorismedreiging.

"In tijden van terreurdreiging waarin gevoelens van onveiligheid de overhand hebben, is het laatste wat een luchthaven nu kan gebruiken, dat er extra commotie ontstaat ten gevolge van (aangekondigde) werkonderbrekingen, die tot gevolg hebben dat passagiers en/of bagage op de luchthaven zullen stranden." 

Van de 30.000 werknemers van de KLM zijn er slechts 3.800 lid van het FNV. Andere vakbonden als de CNV, de Unie en de Vereniging van hoger KLM personeel zijn wel akkoord met de nieuwe CAO. 

Beperkt aantal werknemers kan heel bedrijf plat leggen

De rechter denkt dat slechts een beperkt aantal mensen zal deelnemen aan de acties, maar dat het aannemelijk is dat het ook werkwilligen hierdoor onmogelijk zal worden gemaakt hun werk normaal voort te zetten.

"Immers, het stilleggen van (slechts) één of meerdere schakels in het totale proces zal tot gevolg hebben dat het gehele werkproces wordt vertraagd dan wel opgeschort. De voorzieningenrechter acht het dan ook gezien de enorme vakantiedrukte voorshands aannemelijk dat de schade die hierdoor zal ontstaan, hoewel wellicht door KLM enigszins aangedikt maar anderzijds door FNV ten onrechte gebagatelliseerd, hoog zal zijn."

Niet jammeren, maar onderhandelen

De rechter wijst ook op het feit dat de KLM en de vakbonden juist hadden afgesproken dat ze er bij een nieuwe CAO in onderling overleg uit zouden komen. Dat ze met collectief onderhandelen tot een akkoord wilden komen. Uit de stukken blijkt ook dat de FNV eventuele bemiddeling en/of arbitrage als voorkeur zou hebben en niet een staking, die dus nu ook is verboden. De rechter stelt ook dat de FNV voorstellen van de KLM verwerpt, zonder enige toelichting of discussie.

Hevige concurrentie

Nieuwe maatregelen in de arbeidsvoorwaarden zijn volgens KLM nodig vanwege de hevige concurrentie in de luchtvaart. Maar onderhandelaar Jan van den Brink van FNV vindt verdere versobering onaanvaardbaar. Hij ziet juist grote knelpunten bij verschillende onderwerpen. "Werkdruk, het niet kunnen opnemen van verlof, het ontbreken van elke vorm van ouderenbeleid, enz. enz. Wij hebben daarbij vermeld dat veel van die knelpunten voortkomen uit de grote inzet van uitzendkrachten en door het uitknijpen van roosters."

Twee weken geleden verbood de rechter de staking door grondpersoneel ook al. De rechter zag toen 'geen dringende noodzaak' om een 'zwaar middel' als een staking in te zetten. De uitspraak van vandaag is de definitieve uitspraak van de zaak. De FNV zal zich er aan houden, maar komt wel met een 'turbo spoed appel'. De vakbond gaat in hoger beroep. Boufangacha: "De uitspraak is onbegrijpelijk. De veiligheidsdriehoek (het OM, de gemeente Haarlemmermeer en de politie) gaat over de veiligheid. Zij hebben ons nog nimmer verboden om actie te voeren bij KLM en Schiphol."

Overleg over voorstellen

De FNV ligt al een tijdje overhoop met KLM over de arbeidsvoorwaarden voor het grondpersoneel. KLM wil graag weer in gesprek, maar FNV is daar alleen toe bereid als de maatschappij met betere voorstellen komt. 

Maarten Stienen, strategische HR-baas van de KLM: "De uitspraak van de rechter is een steun in de rug van de 99 procent van de KLM-ers die ons voorstel wel ziet zitten en die wel bereid is te werken aan de toekomst van dit bedrijf."

"We hebben een mooi voorstel op tafel liggen en we staan open voor een dialoog met de FNV."

De FNV is niet overtuigd. Boufangacha: "Dit is geen simpel cao-conflict. We voeren hier een grotere strijd. Het gevecht om de passagiers gaat KLM niet winnen door eindeloos door te gaan met bezuinigen op personeelskosten." Boufangacha roept Schiphol op om te stoppen met 'de oneerlijke concurrentie op onze nationale luchthaven'.

Lees ook op rtlz.nl:

Bron • RTL Z