Bedrijven

Zo denkt de auto-industrie over strengere uitstootregels: 'Nein'

Matthias Pauw • 09 november 2017 10:25 @mattpauw

Beeld © iStock

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de CO2-uitstoot van auto's drastisch te verlagen. Autofabrikanten buitelden het afgelopen over elkaar heen om groene initiatieven aan te kondigen, maar strenge regels zien ze absoluut niet zitten.

Dat blijkt uit documenten van de Europese Commissie waarin staat beschreven hoe de industrie en andere belanghebbenden denken over het voorstel.

30 procent minder CO2

Het belangrijkste punt van de voorgestelde regels is dat de CO2-uitstoot van nieuwe auto's in 2030 30 procent lager moet zijn dan in 2021. ACEA, de belangenclub van Europese automakers, liet gisteren al weten dat de doelstellingen te ambitieus zijn, wat hen betreft.

Een kijkje achter de schermen in het consultatieproces van de Commissie dat vooraf gaat aan elk wetsvoorstel leert dat de auto- en olie-industrie heel anders kijken naar de noodzaak van maatregelen dan de meeste andere partijen die inspraken.

Doelstellingen belangrijk

Over een ding waren vrijwel alle belanghebbenden het eens: CO2-doelstellingen voor nieuwe auto's zijn belangrijk. Op drie partijen na vonden alle 205 ondervraagden dit belangrijk of heel belangrijk. Twee autobouwers en een oliemaatschappij (welke is niet bekend) vonden het 'een beetje belangrijk'.

Maar als er over concrete doelstellingen wordt gesproken, blijkt de industrie het opeens een stuk minder eens te zijn met de andere belanghebbenden.

Slag gewonnen door industrie

NGO's en individuen die inspraken waren in meerderheid voor versnelde reductie en zelfs alle publieke instellingen die hun zegje hebben gedaan waren voor een versnelling. Maar, vertraging van de reductiedoelstellingen werd juist toegejuicht door de belangenvereniging van Europese autobouwers en individuele autobouwers.

En die slag heeft de auto-industrie gewonnen, zo blijkt. Tussen 2015 en 2021 moeten auto's namelijk 24 procent minder CO2 uit gaan stoten: 4,1 procent reductie per jaar. De reductie van 30 procent tussen 2021 en 2030 komt uit op 3,3 procent per jaar. Het lijkt meer, maar per jaar is het dus aanzienlijk minder.

Liever kijken? Automakers lobbyen tegen vergroening

Bestelbusjes en vrachtwagens

Als het aan de automakers ligt, zouden dezelfde uitstootregels ook niet gaan gelden voor bestelbusjes. Maar aan die oproep heeft de Commissie geen gehoor gegeven. Het voorstel zoals het er nu ligt behandelt personenauto’s en bestelbusjes hetzelfde. De meerderheid van de belanghebbenden was hier ook voor.

De meeste instellingen en bedrijven vonden ook dat de regels zouden moeten gelden voor lichte vrachtwagens. Maar vrijwel alle producenten waren daar tegen, het heeft het voorstel dan ook niet gehaald.

Betrouwbare tests? Liever niet

Automakers blijken ook na de emissieschandalen zoals bij Volkswagen nog altijd tegenstander te zijn van betrouwbaardere tests. Vrijwel alle belangengroepen waren voor extra rijtesten op de weg om het verbruik van auto's nauwkeurig te kunnen bepalen. Allemaal, behalve de industrie.

Het beeld is vergelijkbaar bij de vraag of er meer onderzoek gedaan moet worden naar of het gat tussen de echte uitstoot en de uitstoot die uit de tests komt verder verkleind kan worden. Vrijwel iedereen was voor, behalve de auto-industrie.

Solidariteit

Verder was er nog een opmerkelijk feitje te lezen in het relaas, wat niet echt een toonbeeld van solidariteit mag heten. De meeste ondervraagden vinden het belangrijk dat de Europese auto-industrie kan blijven concurreren onder de nieuwe regels.

Toch was niet iedereen het daarmee eens. Een autofabrikant van buiten de EU blijkt zijn concurrenten liever onder te zien gaan door Europese regels en vulde in: 'Onbelangrijk'. Een aantal milieuorganisaties was het hier trouwens mee eens.

Lange weg te gaan

Hoewel het voorstel de industrie soms tegemoetkomt en soms niet, is het nog niet te zeggen hoe succesvol de lobby uiteindelijk zal zijn. Ook het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten het nog eens worden met elkaar en de kans is aanwezig dat de uitstooteisen dan nog worden verlaagd. 

Een belangrijke speler in de besluitvorming van de Raad is de Duitse regering. Met topmerken als Volkswagen, Audi, BMW en Daimler is Duitsland het hart van de Europese auto-industrie. De Duitsers willen voorlopig slechts kwijt dat ze het voorstel te bestuderen.

Bron • RTL Z