Business

Chemie in Groningen groener

14 februari 2017 11:23

Beeld ©

In Groningen heeft de chemische industrie stappen gezet naar vergroening. Maandag opende er een leiding die Akzo van duurzaam opgewekte stoom voorziet. Een week eerder werd bekend dat er in het Noorden ook plannen zijn voor een bioraffinaderij. Zo’n raffinaderij gebruikt houtsnippers om grondstoffen te maken voor de chemische industrie. Nu is olie de grondstof.

Hout voor stoom

Bij het stoom gaat het om een contract tussen Eneco en Akzo in Delfzijl. De een heeft een centrale die met afvalhout gestookt wordt. Hiermee wordt stoom opgewekt dat Akzo nodig heeft in haar chemische fabriek. Dit scheelt jaarlijks 100.000 ton Co2 uitstoot, net zoveel als de uitstoot van ruim 12.000 huishoudens.

Hout voor chemie

Bij plannen voor bioraffinage is naast Akzo ook energiebedrijf RWE betrokken. Uit hout moeten hier suikers en lignine gehaald worden. Dat is een grondstof voor de chemische industrie. Het levert ook een duurzame brandstof op.

De bioraffinage moet uiteindelijk helpen om kolencentrales volledig duurzaam te maken. De biomassa die ze nu nog bijstoken is zwaar gesubsidieerd. Door meer grondstoffen uit afvalhout te halen is er meer geld mee te verdienen. Dan is er uiteindelijk geen subsidie meer nodig om bij te stoken. De energiebedrijven hopen dan helemaal te kunnen stoppen met kolen en volledig op duurzame brandstof over te gaan.