Business

We stoten veel minder broeikasgassen uit

16 december 2016 06:02

Hoera, het is lang licht en daar worden we blij van Beeld © ANP

Bedrijven brengen minder broeikasgassen zoals lachgas, methaan en fluorgassen in de lucht. Terwijl de Nederlandse economie tussen 1990 en 2015 met 64 procent groeide, daalde de uitstoot van broeikasgassen juist met bijna 3 procent. Dat is voor een groot deel te danken aan bedrijven.

Dat schrijft het CBS. Door technologische ontwikkelingen en energiebesparing stoten bedrijven minder uit. Zo daalde bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw met 16 procent, door onder andere een strenger mestbeleid en efficiëntere bedrijfsvoering.

Overigens gaat niet alles goed: de CO2-uitstoot steeg wel, met bijna 13 procent. Maar de CO2-voetafdruk, de optelsom van alle uitstoot die veroorzaakt wordt door Nederlandse consumptie, is wel verkleind. Tussen 2010 en 2014 daalde deze met 8 procent. Willen we deze nog verder terugbrengen, dan valt de meeste winst te behalen in spullen die we importeren uit het buitenland. 

Grootste vervuilers

Elektriciteitsbedrijven zijn wel meer gaan uitstoten. Dat komt vooral doordat de vraag naar elektriciteit is gestegen. In de transportsector stegen de broeikasgasemissies met maar liefst 62 procent, mede dankzij al onze vakantiereisjes per vliegtuig. De uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1990. Bij het wegvervoer en het vervoer over water was er ook een toename, maar die is veel minder groot.

Het klimaatverdrag van Parijs volgt internationale berekeningen (IPCC) van de uitstoot en volgens die cijfers is de uitstoot van broeikasgassen gedaald met 12 procent. Het verschil komt vooral door het niet meetellen van de sterk toenemende CO2-uitstoot van internationaal transport.

Bron • RTL Z