Bedrijven

De overheid gaat kippenboeren niet compenseren. Wat doet ze wel?

Coen van de Ven • 09 augustus 2017 18:35 @CoenvdVen

Beeld ©

De banken schieten pluimveebedrijven die getroffen zijn door het fipronil-schandaal te hulp. De overheid ondersteunt door 'financieel te ontlasten' en een onderzoek op te zetten dat de boeren moet helpen bij het schoonmaken van hun stallen.

Dat is de uitkomst van een vergadering tussen demissionair staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken), de pluimveesector en de banken. "Het belangrijkste is dat banken aangeven dat de boeren op de korte termijn niet in de financiële problemen komen", zegt een woordvoerder van Van Dam.

Pas als alles achter de rug is wordt de balans opgemaakt, waardoor de boeren ademruimte krijgen.

Garanties

Economische Zaken benadrukt dat er geen sprake is van enige vorm van financiële hulp vanuit de overheid voor de boeren. "Wel gaan we ze ontlasten." Verplichtingen aan de overheid, zoals de bijdrage aan het Diergezondheidsfonds, worden opgeschort of uitgesteld.

Volgens een woordvoerder van Van Dam is aan de banken aangeboden om garant te gaan staan, maar dat was niet nodig. "Ze geven aan dit zelf te kunnen dragen."

Onderzoek

Hoewel de overheid dus slechts bemiddelt en niet de financiële hulp biedt waar eerder op gehoopt werd, betalen ze wel voor een grootschalig onderzoek. Dat moet gaan uitwijzen hoe stallen gifvrij gemaakt kunnen worden. Volgens de woordvoerder kost dat "een paar ton." De uitkomsten kunnen door de sector worden gebruikt.

Daarnaast gaat het ministerie praten met buurlanden om het "vertrouwen in het Nederlandse ei" te herstellen. Met name in Duitsland is dat nodig, daar wordt nu gesproken met autoriteiten om te benadrukken dat de export inmiddels veilig is.

Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders zegt blij te zijn met deze uitkomst.

Wat wist Nederland?

Tijdens de gesprekken vandaag zijn ook de uitspraken van de Belgische landbouwminister Dennis Ducarne te sprake gekomen. Hij stelt dat Nederland vorig jaar al wist van de fipronilbesmetting.

Tegenover RTL Nieuws verklaart de directeur van de NVWA dat er toen inderdaad een melding was van fipronil in stallen, maar dat er nog geen enkele aanleiding was om aan te nemen dat dit gif ook in de eieren terecht was gekomen.