We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLZ.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Politiek

Autoweg van de toekomst: smalle rijstroken en weg met rotondes

Chris Koenis • 23 december 2016 22:25 @chriskoenis

Autoweg van de toekomst: smalle rijstroken en weg met rotondes
Een zelfrijdende auto tijdens een test op de A2. Beeld © ANP

De komst van de zelfrijdende auto zorgt voor een metamorfose van onze wegen. De overheid rekent op ingrijpende aanpassingen, zoals smallere rijstroken, kortere invoegstroken en zelfs het verhogen van de snelheidslimiet.

Dat blijkt uit een eerste verkenning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de implicaties van zelfrijdende auto's op het ontwerp van ons wegennet. 

'Onomkeerbaar proces'

Het ministerie noemt de ontwikkeling van zelfrijdende auto's een onomkeerbaar proces, omdat vrijwel alle autofabrikanten auto's verkopen 'met vergaande vormen van rijtaakondersteuning'. Omdat slimmere voertuigen veel verkeersproblemen kunnen oplossen, wil minister Schultz ze samen met Rijkswaterstaat zo goed mogelijk faciliteren en gaat daarom elke vijf jaar inventariseren welke aanpassingen op dit gebied nodig zijn.

Op korte termijn verandert er nog weinig. Dit omdat er de komende decennia eerst sprake is van 'gemengd verkeer', oftewel automobilisten en autonome voertuigen die gebruik maken van dezelfde weg. Belangrijk is dan wel dat met name snelwegen overal dezelfde scherpe wegmarkering krijgen, zodat deze goed waarneembaar is voor sensoren én menselijke bestuurders.

Smallere stroken, meer capaciteit 

Naarmate de automatiseringsgraad toeneemt, is de verwachting dat steeds meer voertuigen op smallere rijstroken kunnen rijden. Dit omdat de zelfrijdende auto beter dan een menselijke bestuurder in staat is om koers te houden, Een smallere linkerrijstrook wordt daarbij genoemd als optie.

Op langere termijn zouden zelfs alle stroken versmald kunnen worden, wat meer rijstroken bij dezelfde wegbreedte oplevert, en daarmee extra capaciteit.


Minister Schultz test een zelfrijdende auto. (foto: ANP)

Ook is alvast gekeken naar een toekomstbeeld met 100 procent zelfrijdende voertuigen. De voorzichtige schatting is dat het in 2075 zover is. Het ministerie verwacht grote aanpassingen, zoals het verdwijnen van alle verkeersborden (omdat voertuigen onderling digitaal communiceren), kortere in- en uitvoegstroken en scherpere bochten.

Hogere snelheid mogelijk?

Ook wordt er gekeken naar harder rijden. "Uit oogpunt van veiligheid kan de snelheidslimiet mogelijk verhoogd worden", leest het rapport. Al zou dat 'vanuit energie-efficiëntie en rijcomfort overwegingen wellicht minder gewenst zijn'.

Grote vraag is wat er gebeurt met kruisingen, vluchtstroken en vooral rotondes. Die laatste hebben zich volgens het ministerie wel bewezen op het gebied van verkeersveiligheid, met het verlagen van de snelheid van doorgaand verkeer. Maar de zelfrijdende auto zou juist gebaat zijn bij helemaal géén rotondes, omdat zij hun snelheid automatisch aanpassen.

Bron • RTL Z / Chris Koenis

Gerelateerde artikelen