Politiek

Asscher: grijp brexit aan om arbeidsmarkt eerlijker te maken

Coen van de Ven • 10 januari 2017 10:25 @CoenvdVen

Asscher: grijp brexit aan om arbeidsmarkt eerlijker te maken
Beeld © ANP

De Europese Unie moet brexit aangrijpen om arbeidsmigratie aan banden te leggen, daartoe roept Lodewijk Asscher zijn Europese collega's op. Nu leiden open grenzen nog tot oneerlijke concurrentie.

Al tijdens de strijd om het PvdA-leiderschap eind vorig jaar, sprak Lodewijk Asscher zich uit tegen onbegrensde arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. In een brief die hij vanochtend aan sociaal-democratische collega's in Europa stuurde komt hij daarop terug.

Oneerlijke concurrentie

Daarin stelt hij dat de opkomst van populisme, verrechtsing en 'zondebokpolitiek' deels te herleiden zijn naar arbeidsmigratie. Oneerlijke concurrentie tussen werknemers uit verschillende landen leidt er volgens Asscher toe dat mensen klem komen te zitten.

"Migratie leidt tot spanning binnen en tussen gemeenschappen. Gebrek aan grip en controle kan niet worden weggenomen door krampachtig een Europese identiteit te benadrukken."

Poolse vrachtwagenchauffeur

De huidige vicepremier stelt dat mensen na de financiële crisis armer en onzekerder zijn geworden. Maar net als dat hij vindt dat nationalisme niet werkt, waarschuwt hij ook voor de uitwassen van totaal open grenzen.

Volgens Asscher is het mogelijk om werknemers die grenzen oversteken te scheiden in een deel dat zorgt voor vooruitgang voor iedereen en een deel dat leidt tot lagere lonen en werkloosheid.

Die tweede migratiestroom moet stoppen door Poolse vrachtwagenchauffeurs en Roemeense seizoensarbeiders te betalen volgens de normen van het land waar ze werkzaam zijn.

Lage lonen

Een Europees voorstel om dit te veranderen wordt echter al lange tijd tegengehouden door Oost-Europese landen die niet willen dat hun goedkope werknemers het lastiger krijgen op de West-Europese arbeidsmarkt. 

"Arbeidsmigratie is een business model geworden voor het afdwingen van lage lonen," schrijft de PvdA-partijleider. "Het zorgt dat collega's elkaars concurrenten worden."

'Listige Starbucks en Apple'

Volgens Asscher heeft een Europa dat geen grenzen stelt ook andere nadelige gevolgen zoals belastingontwijking. Terwijl mensen onzeker en armer zijn "zien mensen dat multinationals zoals Starbucks en Apple op listige wijze de belastingen ontduiken terwijl het buurtcafé en de gewone man netjes hun bijdrage leveren."

Aftrekposten en andere constructies die multinationals gebruiken om winstbelasting te ontwijken moeten daarom worden verboden, vindt de PvdA-leider. In een nieuw handelsverdrag met de Britten moet bedongen worden dat ook zij zich hier straks aan gaan houden om te voorkomen dat bedrijven de EU worden uitgelokt.

Twistpunt

Tijdens de strijd om het PvdA-leiderschap tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samsom, was arbeidsmigratie binnen de EU een van de weinige twistpunten waarop de sociaaldemocraten inhoudelijk echt verschilden.

De uiteindelijk verkozen leider stelde zich een stuk harder op en zei dat kiezers zich van de EU afkeren als de grenzen voor Europese werknemers zo open bleven als ze waren. Diederik Samsom daarentegen bleek een stuk minder bereid om hard uit te halen naar een van de pilaren waar de EU sinds haar oprichting op gefundeerd is: vrij verkeer van personen.

Vraagstuk

Binnen de sociaaldemocratie is het een blijvend vraagstuk geworden: hoe ga je om met globalisering en met name vrije doorgang van personen, goederen en diensten als je ondertussen een verzorgingsstaat onderhoudt - waarin arbeiders beschermd willen worden? 

Sinds de leiderschapsverkiezing en nu deze brief lijkt dat punt eindelijk besproken te gaan worden.

Ruk naar links

Daarnaast past het beter beschermen van de arbeider en het bestrijden van belastingontwijking door multinationals bij de ruk naar links, die de PvdA op weg naar de verkiezingen lijkt te maken. Vorige week pleitte minister Dijsselbloem voor hogere belastingen voor bedrijven.

Bron • RTL Z / Coen van de Ven

Gerelateerde artikelen