Politiek

Brussel tikt Nederland op de vingers om energiebeleid

19 november 2015 15:50

Beeld ©

Nederland heeft de Europese richtlijn over energiebesparing nog steeds niet doorgevoerd in nationale wetgeving. We krijgen nog twee maanden van de Europese Commissie om dat voor elkaar te krijgen.

Volgens de EU-richtlijn zijn we verplicht beleidsmaatregelen te nemen die huishoudens, gebouwen, fabrieken, energiebedrijven en de transportsector zuiniger en efficiënter met energie laten omgaan. De maatregel gaat over de periode 2014-2020. Vorig jaar juni had deze al moeten zijn omgezet in nationale regelgeving.

Ook Frankrijk krijgt een waarschuwing. Als beide landen niet binnen twee maanden actie hebben ondernomen, kan de commissie boetes opleggen of de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

'Klimaatdiscussie nog te technisch'
Onlangs zei Frank Heemskerk, bewindvoerder bij de Wereldbank, in Van ​Liempt Live dat de politiek het klimaatprobleem nog te fragmentarisch benadert. ''De klimaatdiscussie is nu nog te technisch. Nederland moet proberen om in al het beleid te focussen op klimaat, zowel in de woningmarkt, als het energiebeleid, onderwijs en internationale samenwerking."

Hij vond dat het beperken van klimaatverandering een langdurig traject is en dat de strijd zich niet moet beperken tot slechts één terrein.

'Meer vluchtelingen door klimaatverandering'
De Wereldbank waarschuwt in een klimaatrapport dat als het probleem niet heel snel wordt aangepakt, er in 2030 nog eens honderd miljoen mensen extra in armoede leven. Dat heeft ook grote invloed op de vluchtelingenstroom, aldus Heemskerk.

"Als er nog meer overstromingen zijn, droogte is of er een nieuwe ebola komt, dan vluchten de mensen uit Afrika ook. We hebben gezien wat de impact daarvan kan zijn." Niemand kan leven in een land waar het 60 graden is in de zomer, benadrukt hij.

Klimaattop in Parijs
Aan het eind van deze maand komen wereldleiders in Parijs bijeen om te beslissen over de aanpak van klimaatverandering. Het ziet er naar uit dat grote milieuvervuilers als de VS en China nu wel bereid zijn maatregelen te treffen.

Eerdere klimaattoppen waren op zijn zachtst gezegd geen succes. Landen speelden geopolitieke spelletjes, kwamen op de proppen met economische excuses en er was gewoonweg weinig draagvlak. Dat resulteerde in een enorm afschuifspel.

Dat lijkt nu wel anders te zijn. Het bewustzijn over klimaatverandering is groter dan ooit. Grote bedrijven gaan steeds meer rapporteren over hun CO2-uitstoot en geven openlijk aan dat ze hopen op een sterke uitkomst van de klimaattop.

40 procent minder CO2 dan in 1990
De EU heeft aangegeven de CO2-uitstoot te reduceren met veertig procent ten opzichte van 1990. Daarnaast is er al een concept-versie van het akkoord.

Maar die concept-versie laat nog veel open. Wat wordt het temperatuur-doel wordt bijvoorbeeld? Moeten we onder de 2 graden opwarming blijven of onder de 1,5?

Bron • RTL Z