Politiek

Kamer: Alleen nog maar emissieloze auto's verkopen in 2025

Matthias Pauw • 29 maart 2016 20:40 @mattpauw

Beeld ©

De Tweede Kamer heeft vandaag een omstreden motie van de PvdA aangenomen over de verkoop van elektrische auto’s. Een meerderheid stemde voor het voorstel van PvdA-fractielid Jan Vos.

De motie draagt de regering op om 'te streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto’s in 2025.' Tijdens een groot debat over energie vorige week bracht Vos zijn motie al in, maar toen was er nog geen meerderheid voor zijn voorstel.

Afgezwakt
Nadat de motie wat is afgezwakt (in de eerste versie stond ook dat de regering in Europa zich ook in moest zetten voor alleen maar emissieloze verkoop) zijn ook D66 en SP voor. Samen met GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Dieren en een aantal eenmansfracties heeft de PvdA nu een Kamermeerderheid.

Eigenlijk wilden de sociaaldemocraten nog veel verder gaan met hun voorstel. In de Energievisie die de partij eerder deze maand publiceerde stond te lezen: "Over tien jaar zullen auto’s op fossiele brandstoffen in Nederland niet meer te koop zijn. Alleen zero-emission auto’s worden dan nog toegelaten op onze wegen. De verbrandingsmotor zal in 2030 geheel uitgefaseerd worden."

Kamp niet blij
Afgezwakt of niet, minister Kamp (VVD) is niet gelukkig met de motie, die hij dan ook heeft ontraden. Volgens hem is het streven onrealistisch en kan in 2025 maximaal 15 procent van alle nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch zijn.

Bron • RTL Z