Politiek

De harde financiële gevolgen van brexit

Marieke van de Zilver • 04 april 2017 06:03 @mvdz_

Beeld © EPA

De lidstaten maken zich een hoop zorgen om het vertrek van de Britten uit de EU. Een van de belangrijkste prioriteiten van de EU-landen is het zoveel mogelijk beperken van de financiële klap van een Brits vertrek. Want er staat nogal wat geld op het spel.

De financiële afwikkeling van de brexit valt uiteen in verschillende fasen. Fase 1 is de zogenoemde brexit bill zelf. Die gaat over de afwikkeling van de financiële toezeggingen die het Verenigd Koninkrijk al heeft gedaan.

De tweede fase is het vervolg daarop: de betalingen die nog niet expliciet zijn toegezegd, maar die het VK normaal gesproken zou doen en waar in ieder geval voor de komende tijd in de begrotingen op is gerekend.

Fase 1: brexit bill

​De brexit bill wordt geschat op zo'n 60 miljard euro en bestaat op zichzelf ook weer uit vier delen: ongeveer 10 miljard euro aan toegezegde pensioenvoorzieningen voor EU-ambtenaren, zo’n 36 miljard aan al afgesproken bijdrage aan het meerjarig financieel kader van de EU, dat loopt van 2014 tot 2020 en is mede-ondertekend door de Britten, en 27 miljard aan andere toezeggingen. Van die 73 miljard gaan nog zo'n 12 miljard aan kortingen af, die andersom al aan de Britten zijn toegezegd.

Fase 2: de echte kosten

Het afronden van de brexit bill alleen is echter maar een klein deel van het geld dat de Britten normaal gesproken de EU binnenbrengen.

Voor de huidige periode 2014-2020 heeft de EU de beschikking over een begroting van 960 miljard euro. Van 2014 tot 2016 is (na kortingen) bijna 56 miljard euro daarvan opgebracht door de Britten. Daarmee is het VK gemiddeld goed voor zo'n dertien procent van het totale EU-budget. En dat is een flinke hap.

In 2015 lag die bijdrage zelfs op een ruime 15 procent:

Gevolgen

Wanneer de EU aan de inkomstenkant ineens dertien procent minder binnenkrijgt, heeft dat grote gevolgen. De vraag is voor wie. Zijn het de nettobetalers, die dat bedrag gaan ophoesten?

Of zijn het de netto-ontvangers, die het bedrag straks moeten missen? De Bulgaren bijvoorbeeld, zijn voor zo'n 20 procent van hun begroting afhankelijk van EU-bijdragen. Maar aan de andere kant lijkt het onbestaanbaar dat bijvoorbeeld de Nederlandse regering aan haar burgers moet vertellen dat de EU-bijdrage omhoog moet.

Het is lastig om te zeggen hoe groot de rekening precies zal zijn en welk deel daarvan bij Nederland terecht gaat komen, ook omdat de EU-bijdrage van het VK ook in de toekomst niet 0 zal zijn.

Ook landen als Noorwegen en Zwitserland, die geen lid zijn van de Unie, dragen namelijk toch af aan de EU, om toegang te houden tot bepaalde aspecten van de EU. Het is goed denkbaar dat dat in de toekomst ook voor het Verenigd Koninkrijk zal gelden. 

Wat als...?

Het CBS heeft becijferd wat het Nederland de afgelopen jaren gekost zou hebben als de brexit al doorgevoerd zou zijn geweest. Ervan uitgaande dat de Britten ongeveer de helft zouden bijdragen van wat ze nu doen (een bedrag dat min of meer vergelijkbaar is met dat wat de Noren bijdragen), zou elke Nederlander jaarlijks 26 euro meer kwijt zijn geweest aan de EU - ruim 18 procent meer dus.

Op het ministerie van Financiën wordt dan ook niet uitgezien naar de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader, dat van start gaat in 2021. Want niet alleen is Nederland tegen die tijd een belangrijke bondgenoot kwijt met wie ons land vaak optrok als het ging om financiële zaken. Ook is de club met netto-betalers dan een flink deel kleiner geworden. En alle betrokken partijen zullen hard hun best doen zo min mogelijk van die rekening te voelen.

Bron • RTL Z