Politiek

Meerderheid Tweede Kamer: 'generatietoets' voor nieuw beleid

18 september 2019 04:59

Jongeren maken zich zorgen om klimaatverandering. Beeld ©

Om te voorkomen dat jongere generaties de dupe worden van nieuw beleid, moeten plannen voortaan worden gecheckt op de gevolgen voor jongeren. Zo luidt een voorstel van coalitiepartijen ChristenUnie en D66 dat kan rekenen op steun in de Tweede Kamer.

ChristenUnie en D66 zullen vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen met hun plannen komen, meldt het AD. Ook GroenLinks, SP, PvdA, Denk, 50Plus, Partij voor de Dieren en SGP zijn voorstander van een zogenoemde generatietoets. Eerder pleitte ook de Sociaal Economische Raad (SER) al voor een dergelijke check.

De toets is bedoeld om te kijken wat voor verschillende generaties de gevolgen zijn van nieuw beleid, politieke en sociale akkoorden en cao's. Volgens D66-leider Rob Jetten is de check nodig omdat jongeren ondervertegenwoordigd zijn in overlegorganen. "Zo’n generatietoets dwingt ons om te kijken: is beleid van vandaag wel eerlijk voor alle generaties?"

Klimaatakkoord

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het klimaatakkoord als voorbeeld van een plan dat gebaat kan zijn bij een generatietoets. "De jongste generatie heeft daar het langst mee te maken. Dan wil je kijken: wat doet dit? Hoe houdbaar is dit beleid?"

Onafhankelijke partijen 

Voor de uitvoering van de check zou volgens de partijen een rol zijn weggelegd voor onafhankelijke partijen als het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en de Raad van State. De generatietoets was al onderdeel van het manifest Coalitie-Y van de ChristenUnie. Samen met jongerenorganisaties zoekt de partij oplossingen voor problemen waarmee jongeren zitten.

Bron • RTL Nieuws