Politiek

De voorstellen van Juncker: Europese grenspolitie en investeren in Afrika

12 september 2018 15:12

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, noemt het een historisch moment. Beeld © Getty

De bewaking van de EU-buitengrenzen moet een taak worden van een echte Europese grenspolitie. Dat is één van de voorstellen die Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, vandaag deed in zijn jaarlijkse toespraak.

Die toespraak wordt ook wel 'State of the Union' of 'Europese Troonrede' genoemd. Het was Junckers z'n laatste, zijn termijn loopt tot 2019.

Europese grenswacht

Wat de Europese Commissie betreft komt er dus een 'echte' Europese grenspolitie. Die bestaat nu ook al, maar die moet worden uitgebreid van 1300 man nu tot 10.000 man in 2020. Juncker wil dat zij ook meer bevoegdheden krijgen én centraal worden aangestuurd. De 10.000 man moeten een grotere rol krijgen bij het inperken van de migratiestromen en het terugsturen van migranten naar hun land van herkomst.

Het voorstel is geen verrassing aangezien de EU-regeringsleiders er al eerder steun aan gaven. Zij moeten er nog wel mee instemmen. "Veel van dit soort migratieplannen zijn al vaak uitgesproken, maar nog nooit voortvarend uitgevoerd door de EU-landen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

De forse kosten, 1,3 miljard euro tot 2020 en 11,3 miljard in de periode 2021-2027, kunnen nog een obstakel vormen. Bovendien hebben lidstaten nu al moeite voldoende personeel, schepen, vliegtuigen en voertuigen te leveren. Daarvoor wil Brussel tot 2027 een bedrag van 2,2 miljard reserveren.

Investeren in Afrika

Juncker wil daarnaast meer investeren in Afrika. Alleen ontwikkelingshulp volstaat niet en is vernederend voor Afrika, zei hij.

"Geen liefdadigheid, maar een echt partnerschap.'' Dat kan de komende vijf jaar 10 miljoen banen opleveren.

EU moet een wereldspeler worden

Juncker vindt ook dat de Europese Unie met één stem moet spreken, dan kan zij beter haar wil opleggen aan anderen. "We moeten meer een wereldspeler worden en meer eenheid tonen", zei Juncker. "De wereld wil een sterker Europa.'' Juncker pleit voor aansluiting van de Balkanlanden bij de EU. "Anders zullen andere landen onze buren inpalmen."

Besluiten niet meer op basis van unanimiteit

Om slagvaardiger te kunnen optreden, komt de commissie met voorstellen om op bepaalde terreinen van het buitenlandbeleid, zoals mensenrechten, het instellen van sancties en civiele missies naar crisisgebieden, meerderheidsbesluiten te kunnen nemen in plaats van alleen met unanimiteit. Dat moet een einde maken aan de huidige 'droevige diplomatieke versplintering' waardoor lidstaten 'elkaar tegenwerken'

'Sinterklaas Juncker' is 'een beetje futloos'

Europarlementariërs reageren kritisch op het verhaal van Juncker.

Paul Tang van de PvdA vond het optreden van Juncker 'mompelend en stromelend'. "Hij maakte toch een wat vermoeide indruk, met alle plannen die geen werkelijkheid zijn geworden. Dat geeft mij een somber gevoel. Er is veel blijven liggen: geen hogere buffers voor banken, geen aanpak voor belastingontwijking. En geen plannen voor het beheersen van migratie. Feit is dat Europa op dit moment geen duidelijk antwoord heeft hoe om te gaan met migratie uit Afrika."

Esther de Lange (CDA): "Juncker luistert goed naar de zorgen van mensen, zoals het beter bewaken van de buitengrens. Daar doet hij terecht goede voorstellen. Zijn grote verdienste is dat hij altijd - soms tegen de tijdgeest in - gezamenlijke oplossingen is blijven stimuleren."  

Sophie in ‘t Veld (D66): "Er zitten best goede Ideeën in, maar het is een beetje futloos. We hebben energie en kracht nodig, een Commissie die dat uitstraalt. Ik miste de vonk.Er zijn hele goede oplossingen voor het migratievraagstuk, maar het lijkt wel alsof de Commissie zich erbij neerlegt dat de lidstaten blijven weigeren."

Hans van Baalen (VVD): "Sinterklaas Juncker deelt uit: achttien proefballonnen", zegt VVD-Europarlementariër Hans van Baalen. "Juncker wil veto's van lidstaten opheffen op buitenlandbeleid en belastingzaken, hij wil de Unie uitbreiden met de Westelijke Balkan en hij wil een Europees Openbaar Ministerie dat terrorisme gaat bestrijden. Vele voorstellen in zijn State of the Union bleken in de afgelopen jaren slechts proefballonnen en dat is dit jaar niet anders."  

Bron • RTL Nieuws