Politiek

Wat wil het nieuwe kabinet? Dit weten we tot nu toe

09 oktober 2017 15:16

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen sinds eind juni over de vorming van een kabinet. Beeld © ANP

Maandenlang hielden de onderhandelaars tijdens de formatie de kaken stijf op elkaar, maar er wordt steeds meer bekend van het regeerakkoord dat morgen wordt gepresenteerd.

Belastingen

 • Belasting verlagen: Het kabinet wil de komende jaren de belasting verlagen, vooral voor de middeninkomens. Die zouden in totaal 6 miljard aan lastenverlichting opleveren. Daarvoor wil het kabinet het belastingstelsel hervormen. Op dit moment zijn er vier belastingschijven. Dat zouden er twee moeten worden. Voor de meeste belastingplichtigen gaat dan hetzelfde tarief gelden, van bijvoorbeeld 35 procent. Alleen de tien procent allerrijksten betalen dan meer belasting. Om dit te bekostigen, gaat het lage btw-tarief van 6 procent omhoog.
 • Hypotheekrenteaftrek: Ook zal de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld worden verlaagd. Vanwege alle problemen bij de Belastingdienst zal het hoe dan ook nog even duren voordat een grote belastinghervorming kan worden doorgevoerd.
 • Voordeel bedrijven: Bedrijven gaan de komende jaren miljarden minder belasting betalen. Het 25-procentstarief voor de vennootschapsbelasting gaat naar 21 procent. Het lage tarief voor de eerste 200.000 euro aan winst gaat ook omlaag: van 20 naar 16 procent.
 • Meer spaargeld: Het kabinet gaat de vermogens minder zwaar belasten. Het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, gaat omhoog naar 30.000 euro.

Werk en arbeid

 • Arbeidsmarkt: Het ontslagrecht wordt versoepeld, werkgevers hoeven pas na drie jaar in plaats twee jaar een vast contract aan te bieden. Zo zouden meer mensen een vast contract moeten kunnen krijgen, is het idee. Zelfstandigen krijgen weer te maken met nieuwe regels.
 • Vaderschapsverlof: Het kabinet verruimt het het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen. Ook krijgen vaders de mogelijkheid om vijf weken vrij te krijgen voor 70 procent van het loon.
 • Zieke werknemers: Kleine bedrijven hoeven zieke personeelsleden nog maar één jaar door te betalen. Dat is nu, net als bij grotere bedrijven, twee jaar. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat kleine bedrijven vaker mensen in dienst nemen. Het is niet zo dat de zieke werknemer uiteindelijk minder geld krijgt: alle kleine werkgevers doen geld in pot, zodat ze de risico's spreiden.
 • Minimumum-uurtarief zzp'ers: Maaltijdbezorgers, schoonmakers en andere zzp'ers die tegen een te laag tarief werken, worden niet meer als zelfstandige gezien. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komt met een minimumuurtarief voor zzp'ers. Wie minder verdient, is geen zelfstandige.

Onderwijs

Wonen

 • Isoleren huurhuizen: Het kabinet wil woningcorporaties stimuleren om huurwoningen extra te isoleren. De verhuurdersheffing, de belasting voor woningcorporaties, zou dan met 100 miljoen euro omlaag gaan. 
 • Hypotheek aflossen duurder: Wie de hypotheek op zijn huis volledig heeft afgelost, is in de toekomst duurder uit. Het nieuwe kabinet wil namelijk af van de zogeheten Wet Hillen, die voorkomt dat mensen die hun hypotheek hebben afgelost meer moeten betalen voor hun woningbezit.​ In twintig jaar tijd moet de maatregel stapje voor stapje afgebouwd.
 • Gas: De belasting op gas gaat omhoog, op elektriciteit juist omlaag. 
Miniatuurvoorbeeld

Alexander Pechtold en Mark Rutte. Foto: ANP.  

Klimaat

 • Kilometerheffing: De onderhandelaars hebben gesproken over een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk.
 • Vliegen: Het wordt duurder om te vliegen vanwege een extra belasting.
 • Klimaatwet: Er komt een klimaatwet, met juridisch afrekenbare milieudoelen, zoals­­ het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De komst van een klimaatwet is een vurige wens van D66 en ChristenUnie. 

Medisch-ethisch

 • Euthanasie: Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan voor de uitbreiding van de Euthanasiewet (voltooid leven).
 • Embryowet: Het stamcelonderzoek, ook bekend als de Embryowet, wordt uitgebreid.
 • Geslachtsregistratie: Het nieuwe kabinet gaat niet meer onnodig het geslacht van mensen registreren en gaat waar mogelijk genderneutraal werken. Ook wordt Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling aangevuld, daar komt expliciet te staan dat discriminatie wegens seksuele oriëntatie niet is toegestaan.
Miniatuurvoorbeeld

Sybrand Buma, Gert-Jan Segers en Carola Schouten. Foto: ANP.

Veiligheid

Vluchtelingen

 • Migratie: De toegang van migranten tot een uitkering wordt beperkt. Vluchtelingen met een verblijfsstatus krijgen in de eerste twee jaar dat ze in Nederland verblijven, geen recht meer hebben op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Gemeenten zorgen 'in natura' voor huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij het integratieproces.
 • Kinderpardon: Het kinderpardon blijft zoals het is en wordt niet uitgebreid.​

Diversen

 • Legale wietteelt: Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. De overheidswiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten.
 • Aanpak armoede: Het nieuwe kabinet wil het aantal huishoudens met problematische schulden terugdringen. Het stapelen van boetes en malafide incassobureaus worden aangepakt.
 • Eigen risico: Het eigen risico in de zorg gaat de komende jaren niet omhoog. Het blijft dus 385 euro. Om dat te compenseren stijgt de zorgpremie. Dat gaat zo: het kabinet ging al uit van een stijging van 6 euro per maand volgend jaar. Doordat het eigen risico niet stijgt, wordt dat nu 6,80 euro per maand. Eigenlijk hoort dit niet in het rijtje uitgelekte plannen thuis. Dit is namelijk het enige plan dat al officieel is aangekondigd door informateur Gerrit Zalm
 • Geld voor wegen: De komende jaren gaat er ruim twee miljard euro extra naar asfalt, openbaar vervoer en waterwegen. Ook komt er meer geld voor fietspaden. Verkeersovertreders die keer op keer over de scheef gaan, krijgen hogere boetes. Op sommige spoortrajecten gaan meer Sprinters rijden en de snelwegen zullen weer zijn verlicht als het donker is.
 • Gekozen burgemeester: De weg wordt vrijgemaakt hiervoor. Het kabinet schaart zich achter de grondwetswijziging die dat mogelijk maakt. Hoe de burgemeestersverkiezing gaat verlopen, gaat het kabinet nog uitwerken.

Dit bereikte het kabinet Rutte II

Bron • RTL Nieuws