Politiek

‘Weer de vervuilende bedrijven van klimaattop Parijs’

Frederieke Hegger • 17 oktober 2015 09:15 @frederiekeh

Kolencentrale Beeld ©

Op de grote klimaattop in Parijs hebben lobbyisten van (energie)bedrijven mogelijk méér toegang tot belangrijke bijeenkomsten dan bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Dat moet niet kunnen vindt de SP. Sterker nog: als het aan de partij ligt, worden de Shell's en BP's geweerd van de conferentie.

Eind november is het zover: dan gaan wereldleiders definitief besluiten over de aanpak van klimaatverandering. Hoeveel CO2-uitstoot gaan landen minder uitstoten en wie gaat betalen voor aanpassingen die (arme) landen moeten maken als gevolg van klimaatverandering? Het wordt allemaal in Parijs besloten.

Het Europees Parlement maakt zich duidelijk zorgen over de invloed van de bedrijfslobby op de uitkomsten van de klimaattop. Donderdag nam het parlement een amendement van Anne-Marie Mineur (SP) aan over de kwestie. In het amendement staat dat lobby-activiteiten op de conferentie transparant moeten zijn, en dat er onpartijdige toegang moet zijn op de conferentie voor alle relevante stakeholders. Het is overigens een oproep, geen verplichting.

Maar dat eerlijke toegangsbeleid is eigenlijk nog het minste, vindt Mineur. De SP zou het liefst de lobbyisten van, in elk geval, de fossiele industrie niet toelaten op de klimaatconferentie, 'zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat doet met de tabaksindustrie wanneer er gezondheidswetgeving wordt gemaakt'. 

RTL Z sprak met Mineur over haar amendement en de wens om de fossiele bedrijven niet toe te laten op de conferentie in Parijs.

U schrijft dat de klimaatconferentie een open marktplaats is waar iedereen zich voor kan aanmelden. Op wat voor manier hebben bedrijven dan méér toegang tot zo’n conferentie dan bijvoorbeeld ngo’s?
"Er zijn bijvoorbeeld aparte bijeenkomsten waar je een hele hoge prijs voor moet betalen. Dat kan een normaal mens of een maatschappelijke organisatie niet betalen, een groot bedrijf wel. Die hebben dan toegang tot de hotemetoten. Hoe meer geld je hebt, hoe meer toegang. Dat is niet goed."

Dus u roept op tot een lagere prijs van dat soort bijeenkomsten?
"Wij zijn niet de organiserende partij, dat is de VN, dus de prijs kunnen we niet bepalen. We kunnen natuurlijk wel uitspreken dat de rol van de lobby een bedreigende factor is en dat je daarom precies wil weten waar de lobbyisten zitten en met wie ze praten. Dat je de gunsten die je aan hen biedt, aan iedereen biedt."

Op wat voor manier vormen lobbyisten een bedreiging? 
"Je ziet gewoon al dat de Eurocommissaris veel meer praat met bedrijven dan met burgers en maatschappelijke organisaties. Bovendien zie je in het ontwerpakkoord al hoe erg er is gelobbyd door bedrijven. Het schrappen van subsidies voor fossiele bedrijven is bijvoorbeeld uit het ontwerp gehaald. Vandaag hebben tien ceo’s een plan aangekondigd. Maar dat is toch gewoon een soort afleidingsmanoeuvre. Ondertussen blijven ze CO2 uitstoten. De WHO heeft eerder gezegd: de tabaksindustrie laten we niet meer toe, die veroorzaken de problemen. Het liefst zou ik dat nu ook zien, bij de klimaatconferentie, maar dat kan niet."

Mag ik u een persoonlijke vraag stellen. Wat voor auto rijdt u?
"Een Citroen Cactus."

Is dat een elektrische auto?
"Nee, dat was te duur voor de reis naar Brussel. Maar het is wel een zuinige diesel."

Fossiele bedrijven hebben dan toch nog steeds een rol in deze samenleving. U en andere mensen moeten tanken. Kun je dan zomaar zeggen: jammer olie-industrie, vanaf nu mogen jullie niks meer zeggen?
"We bevinden ons midden in een Titanic-scenario en we varen recht op een ijsberg af. Deze bedrijven denken op de korte termijn, uit eigen belang. Niet in het belang van de wereld."

Uiteindelijk hebben ook bedrijven toch een democratisch recht om hun belang te verdedigen? U bent de belangenvertegenwoordiger van uw kiezers. De lobbyist is de belangenvertegenwoordiger van het bedrijf.
"Als je als volksvertegenwoordiger alleen spreekt met bedrijven, dan ben je geen vertegenwoordiger meer van het volk, maar eentje van het bedrijfsleven."

Als de bedrijfslobby zo veel - te veel in uw optiek - impact heeft, komt dat dan door een te sterke lobby of een te zwakke politiek?
"Beiden. Er is een draaideurcultuur in Europa. Mensen zijn eerst Europarlementariër en gaan dan weer werken in het bedrijfsleven. Corporate Europe Observatory heeft daar een goed rapport over geschreven."

Terug naar de klimaatconferentie. Welke bedrijven zouden wel en niet mogen komen? 'Bedrijfslobby' is ook een zonnepanelenboer. Of een autofabrikant die én vervuilende, maar ook elektrische auto’s bouwt.
“Het gaat ook om scheepvaart, luchtvaart. Zij hebben er belang bij om buiten schot blijven. Kijk, ik ben niet tegen het gesprek. Maar we moeten oppassen dat de bedrijven het initiatief overnemen; dat die het perspectief gaan bepalen. Politici dreigen nu te veel met bedrijven te praten en niet met burgers. Dat is niet goed."

Bron • RTL Z