Politiek

Doorrekening verkiezingsprogramma's: dit verzwijgen partijen liever

16 februari 2017 10:45

D66 wil de kilometerheffing invoeren. Hier een proefopstelling van Rijkswaterstaat op de A12 in 2009. Beeld © ANP

De uitkeringen fors omlaag. Zittenblijven is verboden. En een kilometerheffing. Geld uitgeven voor het één, betekent dat het ergens anders wordt weggehaald. Dit zijn de opvallendste bezuinigingen per partij.

VVD: forse bezuiniging op uitkering

 • Bevriezing uitkering behalve de AOW. Bezuiniging: 1,1 miljard. 
 • Verkleining verzekerde pakket op basis van lage ziektelast, 600 miljoen structureel minder. 
 • Mensen die nu in de WAO terechtkomen, krijgen nog 70 procent minder. Zo bezuinigt de partij 1,3 miljard.
 • De VVD bezuinigt 700 miljoen op de huurtoeslag. Studenten worden uitgesloten van huurtoeslag. De huurgrenzen worden bevroren.
 • De WW wordt nog maximaal 18 maanden. Dat is een halvering. De eerste drie maanden wordt de uitkering 80 procent, de laatste maanden wordt de uitkering verlaagd tot bijstandsniveau. Dat is een bezuiniging van 500 miljoen euro.
 • De VVD bezuinigt 300 miljoen op de taken van de publieke omroep. 

PvdA: vliegtaks en verpakkingsbelasting

 • Een invoering van de vliegtaks. Dit is een bezuiniging van 500 miljoen.
 • Invoering verpakkingenbelasting. Dat is een bezuiniging van 1,2 miljard. 
 • De tarieven van belastingschijven moeten met 1 procent omhoog om de afschaffing van het eigen risico te betalen. 
 • Toptarief van 60 procent voor hoogste inkomens (mensen die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen). 
 • De WW-premies voor werkgevers gaan omhoog. Dat is een verzwaring van de lasten met 8 miljard in 2021. 
 • Werkgevers gaan eerste halfjaar WW betalen, een bezuiniging van 700 miljoen. 

SP: Kilometerheffing en schenkbelasting omhoog

 • Een kilometerheffing voor bestel- en personenauto's, dat moet 4,4 miljard opleveren. De motorrijtuigenbelasting op personen- en bestelauto's wordt afgeschaft. 
 • De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd: boven de 350.000 euro is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Dat levert de staatskas in 2021 1 miljard op. 
 • Een heffing op het gebruik van niet-duurzaam hout. Daarmee bezuinigt de partij 200 miljoen euro. 
 • De partij wil de erf- en schenkbelasting verhogen.

D66: kilometerheffing 

 • D66 wil een kilometer- en congestieheffing invoeren voor bestel- en personenauto’s en een kilometerheffing voor vrachtwagens. Dat komt neer op 300 miljoen aan met name exploitatiekosten. Hier staat tegenover dat de motorrijtuigenbelasting verdwijnt. Onderdeel van belastingverzwaring op milieu (2,8 miljard ingeboekt).
 • De partij wil geen aanpassing van het eigen risico in de zorg. Wel hogere eigen bijdrage(n) voor geneesmiddelen van gemiddeld 10 euro per persoon.
 • Medisch specialisten moeten van de partij in loondienst, zodat ze vallen onder de wet normering topinkomens. Hiermee denkt D66 800 miljoen euro te besparen. Er is wel sprake van transitiekosten. Hoe hoog deze precies zijn is niet bekend.
 • De belasting op vermogen en winst met 4,1 miljard euro verzwaren, onder meer door de introductie van de onroerendzaakbelasting voor gebruikers.

CDA: zittenblijven verboden

 • Het CDA wil zittenblijven in het voortgezet onderwijs verbieden. Zwakke leerlingen worden verplicht een zomerschool van honderd uur te volgen in hun tekortvakken. Daarmee bespaart de partij in 2021 300 miljoen op de onderwijsuitgaven. Ook wil de partij minder kleine opleidingen in het hoger onderwijs.  
 • De partij wil de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen. Voortaan zou de hypotheekrente alleen in de eerste belastingschijf (36,55 procent) afgetrokken mogen worden.
 • De christen-democraten willen de accijns op tabak fors verhogen. Een pakje sigaretten zou daarmee een euro duurder worden. Dat moet de staat in totaal 600 miljoen euro gaan opleveren.
 • Het CDA vindt dat mensen een hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen voor bepaalde medicijnen. 

GroenLinks: kilometerheffing en taks op vliegtickets

 • GroenLinks wil een belasting op vliegtickets. Dat moet de staatskas 1 miljard opleveren. 
 • De partij wil ook dat vlees en vis onder het algemeen btw-tarief van 21 procent gaan vallen. Op dit moment vallen vlees en vis nog onder het verlaagde btw-tarief van 6 procent. 
 • GroenLinks wil een inkomensafhankelijk kindgebonden budget in plaats van kinderbijslag. Dat betekent dat je geld krijgt afhankelijk van het inkomen: hoe meer je verdient hoe minder je krijgt per kind. Boven de 80.000 euro geen geld meer. In totaal levert dat 3,2 miljard op. 
 • GroenLinks wil een kilometerheffing invoeren. Bij vracht- en bestelwagens moet dat 3,8 miljard opleveren. Bij personenauto's 3,2 miljard. 

Meer op rtlnieuws.nl:
Iedereen met baan gaat erop vooruit, toont doorrekening partijprogramma's door het CPB

Bron • RTL Nieuws