Economie

Plannen WW en ontslagrecht positief onthaald

29 november 2013 17:41

Beeld ©

Vakbonden, werkgevers en een meerderheid van de Tweede Kamer zijn positief over de kabinetsplannen om de WW en het ontslagrecht te hervormen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft het wetsontwerp vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om een uitwerking van het sociaal akkoord uit april.

Volgens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland biedt het kabinetsplan ,,een duidelijk, snel ontslagsysteem, waarvan de uitkomst in het overgrote deel van de gevallen op voorhand helder is". FNV-voorzitter Ton Heerts toont zich vooral blij met de betere bescherming voor flexwerkers.
   

In de Tweede Kamer zijn de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiefracties CDA en D66 op hoofdlijnen positief. Harde kritiek is er van de SP, die zich zorgen maakt over de ,,afbraak van de WW" en de PVV, die de plannen ,,helemaal niets" noemt.
   

De ontslagprocedure wordt vanaf 1 juli 2015 een stuk simpeler. Ontslagaanvragen lopen dan normaal gesproken via het UWV. Alleen bij arbeidsconflicten komt de kantonrechter er nog aan te pas.
   

Wie zijn baan kwijtraakt, krijgt straks nog hooguit 75.000 euro mee als vergoeding. Dat geld moet besteed worden aan het snel zoeken van ander werk, al legt het kabinet dat niet dwingend op. Mensen ouder dan 50 jaar worden tijdelijk ontzien. Tot 2020 geldt voor hen een gunstiger berekening van de ontslagvergoeding.
   

Vanaf 1 januari 2016 gaat de maximale WW-duur geleidelijk omlaag. In 2019 bedraagt die nog maar 24 maanden in plaats van de huidige 38. Volgens het Centraal Planbureau levert dat 20.000 extra banen op. Het CPB denkt, evenals de Raad van State, wel dat dat effect deels verloren gaat als sociale partners de WW-duur in cao's weer gaan repareren.
   

Asscher neemt ook maatregelen om de positie van flexwerkers beter te beschermen. Zij krijgen vanaf 2014 al na 2 jaar recht op een vast contract. Nu is dat nog 3 jaar. CDA en D66 vrezen hiervan overigens een averechts effect. Jongeren zullen straks mogelijk nog eerder op straat komen te staan.
   

Asscher noemde in een toelichting de plannen ,,een kleine stap voor macro-economen, maar een grote stap voor gewone mensen". Aanpassingen van ontslagrecht en WW waren jarenlang onbespreekbaar. Het kabinet verwacht dat bedrijven eerder personeel in dienst nemen als ze er ook sneller en goedkoper weer vanaf kunnen. Een kortere WW-duur moet ertoe leiden dat werklozen harder hun best doen een baan te vinden.

Bron • RTL Z