Economie

Europese begrotingsregels tijdelijk overboord vanwege coronacrisis

Matthias Pauw • 23 maart 2020 18:30 @mattpauw

Minister van Financiën Wopke Hoekstra. Beeld © ANP

De begrotingsregels waar EU-landen zich aan moeten houden, zijn voorlopig buiten werking gesteld. Daardoor kunnen landen al het geld uittrekken dat nodig is om de crisis te lijf te gaan.

De ministers van Financiën van de EU-landen hebben daarmee zojuist ingestemd. Vorige week vrijdag had de Europese Commissie dit al voorgesteld.

Regels parkeren

In het stabiliteits-en groeipact, zoals de begrotingsregels heten, zit een clausule die het mogelijk maakt om bij zeer zwaar economisch weer de regels even te parkeren. Daar wordt nu voor het eerst gebruik van gemaakt.

Volgens de ministers vereist de ernstige economische neergang een 'resolute, ambitieuze en gecoördineerde' reactie van de landen. Dit om ervoor te zorgen dat de economische schok zo klein mogelijk is en zo kort mogelijk duurt.

Tekort mag oplopen

Concreet betekent het activeren van de ontsnappingsclausule dat landen hun begrotingstekort niet meer hoeven te beperken tot 3 procent en hun staatsschuld op mogen laten lopen tot boven de 60 procent van het bbp, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Normaal gesproken moeten landen hun begrotingen binnen de perken houden. Als dat niet lukt, komen ze op het bekende 'strafbankje' terecht.

In dat geval moeten er verplicht herstelplannen gemaakt en gevolgd worden, om zo snel mogelijk weer aan de regels te voldoen. De ultieme sanctie zou zelfs een boete kunnen zijn of het ontzeggen van subsidies, maar dat is nog nooit gebeurd.

Economie op zijn gat

Door de uitbraak van het coronavirus verkeren de economieën in steeds meer EU-landen in zwaar weer. Doordat het openbare leven wordt stilgelegd komen bedrijven massaal in de problemen en liggen hele sectoren stil.

Door landen de ruimte te geven om zoveel uit te geven aan het bestrijden van de crisis als ze nodig achten, hoopt men dat zoveel mogelijk permanente schade kan worden voorkomen.

Steunpakket

Zo heeft Nederland een gigantisch steunpakket aangekondigd dat ervoor moet zorgen dat honderdduizenden banen gered kunnen worden. Daarbij neemt de overheid tijdelijk een groot deel van de loonkosten over van hard getroffen bedrijven.

Dat moet ervoor zorgen dat als het virus straks weer weg is, de economie meteen weer door kan draaien. Dit omdat kon worden voorkomen dat een grote groep mensen werkloos thuiszit.

Minister Hoekstra verwacht de komende maanden hiervoor al 45 tot 60 miljard euro bij te moeten lenen.

Bron • RTL Z