Economie

Werkloosheid daalt niet verder, wel meer mensen aan het werk

19 oktober 2017 07:30

Het aantal uitkeringen daalde hard in de bouwsector. Beeld © Archieffoto ANP

In september zaten er 422.000 mensen thuis die eigenlijk wel willen werken. Omgerekend gaat het om 4,7 procent van de beroepsbevolking. In augustus was de werkloosheid net zo hoog.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk steeg de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar kwam het werkloosheidspercentage nog uit op 5,7 procent. 

In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. 

Meer mensen willen werken

Dat het werkloosheidspercentage niet daalt, maar er wel meer mensen aan het werk gaan, komt volgens het statistiekbureau omdat er meer mensen op zoek gaan naar werk. Het gaat om mensen die recent niet op zoek waren naar werk of niet meteen aan de slag konden. Dat zijn er bijna 3,9 miljoen, vaak vanwege studie, zorg, ziekte of omdat ze gepensioneerd zijn.

Op het moment dat zij wel willen werken, rekent het CBS ze tot de beroepsbevolking en tellen ze dus mee voor het werkloosheidspercentage. 

Minder werkloosheidsuitkeringen

Volgens uitkeringsinstantie UWV nam het aantal lopende ww-uitkeringen in september met ruim 11.000 af tot 351.000. Vooral in de bouw en bij chauffeurs daalde het aantal ww-ers. In de periode januari tot en met september verstrekte UWV 301.000 nieuwe uitkeringen. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Bron • RTL Z / ANP