Economie

Topeconomen: 'Geef dat extra geld uit aan onderwijs en infrastructuur'

19 september 2017 20:37

Beeld © ANP

Bij de overheid stromen de miljarden binnen, maar burgers voelen dat herstel nauwelijk. Wat is wijsheid: uitgeven of aflossen op de staatsschuld? Het ING Economisch bureau vroeg het elf Nederlandse topeconomen.

De uitkomsten zijn verwerkt in een 'economenkompas voor de overheidsfinanciën'. De economen geven onder andere antwoord op de vraag hoe de overheid verantwoord haar geld uit kan geven en dat luidt: meer investeringen. 

'Meer investeren in plaats van consumeren'

Zo zegt Sylvester Eijffinger: “De Nederlandse overheid consumeert te veel en investeert te weinig”. Vooral aan lange termijn investeringen zou het schorten, met name op het gebied van onderwijs, omscholing, digitale infrastructuur, mobiliteitsinfrastructuur en de energietransitie. 

Investeren in met name menselijk kapitaal verdient zich volgens de economen terug. Mensen worden dan productiever, slimmer, gaan meer verdienen en dat is weer goed voor de belastinginkomsten. Maar zo zegt Roel Beetsma in het rapport: "“Als kenniseconomie investeren we veel te weinig in onderwijs."

Bas Jacobs vult aan: “Rendabele investeringen moet je altijd doen. Bij de huidige lage rentes moet de overheid daarom meer gaan investeren.”

Uitgaven zorg en milieu 'geen positief effect'

Volgens de economen hebben consumptieve uitgaven, zoals defensie, veiligheid, zorg, milieu of kunst hebben geen positief effect op de economie. Ze dienen maatschappelijke doelen. 

Inkomensondersteuning, zoals hogere uitkeringen, heeft geen direct of zelfs een drukkend effect op de economie op lange termijn. Maar herverdelen kan wel maatschappelijk nuttig zijn. 

De economen die meewerkten:

Roel Beetsma - Universiteit van Amsterdam, Lans Bovenberg - Universiteit van Tilburg, Frank den Butter - Vrije Universiteit Amsterdam, Harry van Dalen - Universiteit van Tilburg, Sylvester Eijffinger - Universiteit van Tilburg, Casper van Ewijk - Universiteit van Amsterdam/Tilburg, Bas Jacobs - Erasmus Universiteit Rotterdam, Frank Kalshoven - Argumentenfabriek, Coen Teulings - Universiteit van Cambridge/Amsterdam, Harrie Verbon - Universiteit van Tilburg, Sweder van Wijnbergen - Universiteit van Amsterdam.

Evenwicht

Ook maakte het ING Economisch Bureau een stand van de overheidsfinanciën. Het stelt dat de Nederlandse overheidsfinanciën niet alleen nu goed ogen, 'ook voor de verre toekomst is het plaatje gunstig'. 

De belangrijkste kompas hiervoor is volgens de economen het houdbaarheidstekort, een lange termijn evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten van de overheid. Een maatstaf hiervoor is het houdbaarheidssaldo.

Vooruit kijken

Dit cijfer geeft aan of de overheid dezelfde sociale zekerheid en voorzieningen ook aan komende generaties kan bieden, zonder daarbij in de financiële problemen te komen. In de woorden van Bas Jacobs: "Het houdbaarheidssaldo geeft een juiste, brede kijk op het begrotingsbeleid. Het kijkt niet alleen naar de schulden maar ook naar de bezittingen. En niet alleen naar het huidige jaar, maar ook naar alle jaren die nog gaan komen."

Volgens het CPB heeft Nederland momenteel een houdbaarheidsoverschot van 0,2 procent bbp (1 miljard euro). Er zijn dus geen extra maatregelen nodig om in de toekomst de huidige collectieve voorzieningen in stand te houden.

Het enige risico: de zorguitgaven. Een structurele verhoging van de zorguitgaven met 1 procent drukt het houdbaarheidssaldo met bijna 6 procentpunt. 

Bron • RTL Z