Economie

Pleidooi PvdA voor hoger loon: hoog tijd of verkiezingspraat?

Paul le Clercq • 26 mei 2016 14:05 @Paul_le_Clercq

Beeld © ANP

Henk Nijboer van de PvdA vindt dat de lonen in het bedrijfsleven omhoog moeten. De werkgevers hebben zo hun bedenkingen, deskundigen vinden dat zijn betoog wel hout snijdt.

Het kabinet gaf vorig jaar het goede voorbeeld en verhoogde de salarissen van politie en ambtenaren, aldus Nijboer. Bedrijven blijven volgens hem achter. Hij geeft aan dat Nederlanders moeten meeprofiteren nu de economie weer aantrekt.

Hierbij moet wel aangetekend worden dat het kabinet vorig jaar inderdaad de salarissen verhoogde, maar daarvoor stonden grote delen van de publieke sector jarenlang op de nullijn. Werkte je bij een bedrijf, dan kreeg je er soms wel wat bij.

'Verkiezingspraat'

Werkgeversvereniging VNO-NCW  is afwijzend en vindt dat de PvdA het zich wel heel makkelijk maakt door op kosten van de werkgevers een voorschotje te nemen op de verkiezingscampagne. De politiek gaat trouwens helemaal niet over de lonen in het bedrijfsleven, zo wordt er fijntjes aan toegevoegd.

Volgens VNO-NCW zouden bij sommige bedrijven en sectoren de lonen wel kunnen worden opgetrokken, maar dat zou dan echt per sector en zelfs per bedrijf moeten worden bekeken. De werkgevers wijzen ook op de crisis, die in sommige bedrijven nog steeds zijn sporen nalaat.

Via lastenverlichting

Bedrijven die exporteren kunnen niet zomaar de lonen verhogen, want moeten rekening houden met hun concurrentiepositie, zeggen de werkgevers. Koopkrachtstijging kan natuurlijk ook via lastenverlichting, zegt VNO-NCW.

De overheid verlaagt de lasten weliswaar met vijf miljard euro, maar daarmee ''geeft het kabinet nog maar een klein deel terug van de torenhoge lastenverzwaringen die het tijdens de crisisjaren oplegde aan burgers en bedrijven'', zeggen de werkgevers.

Positief over loonsverhoging

Eerder zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank al voorstander te zijn van loonsverhoging. Hij doelt daarbij vooral op bedrijven, die meer winst maken maar minder investeren: "Daar zit dus een groot overschot. Ik denk dat het voor de Nederlandse economie verstandig zou zijn als dat overschot zijn weg zou vinden in bijvoorbeeld loonruimte."

Nog positiever tegenover loonsverhogingen staat Alfred Kleinknecht, tot 2013 hoogleraar aan de TU Delft. Nu is hij verbonden aan de Hans Böckler Stiftung in Düsseldorf. Al sinds 1994 keert Kleinknecht zich tegen loonmatiging, omdat dat volgens hem de innovatie afremt.

Als de lonen maar weinig stijgen, dan is er ook maar geringe druk voor bedrijven om de arbeidsbesparende maatregelen door te voeren. Daardoor is volgens Kleinknecht sinds de jaren tachtig de groei van de toegevoegde waarde het laagst in Europa.

Zet euro onder druk

''In grote delen van het bedrijfsleven is geen sprake van innovatie, dan moet je wel op prijs concurreren'', vindt Kleinknecht. Het bedrijfsleven zit volgens hem daarmee in een vicieuze cirkel. ''Ze hebben geen innovatie nodig, want ze kunnen op prijs concurreren, de situatie houdt zichzelf zo in stand''.

Dat is een argument op de langere termijn om de lonen te verhogen. Hij ziet ook nog andere redenen om de lonen op te trekken. Zo speelt op de korte termijn dat door de exportoverschotten van Nederland en Duitsland en de importoverschotten van landen in het zuiden van Europa de eurozone onder druk zetten.

Hogere lonen in onder meer Nederland zullen leiden tot hogere bestedingen en daarmee tot meer evenwicht op de betalingsbalans.

Inkomensverdeling en populisme

Loonsverhoging kan volgens Kleinknecht ook wat doen aan de inkomensverdeling, vooral voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Daar vloeit volgens hem nog een argument uit voort. Zo Is volgens hem het modale salaris in Nederland sinds 1978 (gecorrigeerd voor inflatie) met maar 2 tot 3 procent gestegen.

Hij ziet dat als een oorzaak van de opkomst van populisme. Kleinknecht zegt niet verbaasd te zijn dat mensen in sommige wijken op Wilders stemmen. Van de vakbeweging verwacht Kleinknecht niets. Dat is een 'slome club' die 'zijn achterban niets heeft te bieden'. ''Al meer dan 35 jaar lang is voor hen loonmatiging de oplossing voor de meest uiteenlopende problemen.’''

Dat werkgevers ook fan zijn van loonmatiging kun je ze volgens Kleinknecht niet kwalijk nemen. ''Voor hen is ieder loon te hoog, je mag niet verwachten dat ze iets anders zeggen."

Meer op rtlz.nl:

Bron • RTL Z