Economie

Lobbyclubs hebben begrotingsoverschot al uitgegeven

Michaël Niewold • 07 april 2017 14:47 @michaelniewold

Gratis bier voor iedereen! Beeld © ANP

Het kabinet heeft over vier jaar ruim 11 miljard euro extra te besteden, volgens de rekenmeesters van het Centraal Planbureau. Maar als het aan agenten, onderwijzers, verplegers en ondernemers ligt, is dat geld al uitgegeven nog voordat het nieuwe kabinet met de ogen kan knipperen.

We hebben de belangrijkste pleidooien van de afgelopen weken voor extra uitgaven op een rij gezet: voor het jaar 2021 gaat het om maar liefst zo'n 23,5 miljard euro. Voor de goede orde: vorig jaar resteerde voor het eerst sinds 2008 een overschot op de begroting, van 2,9 miljard. En de rekenmeesters van het CPB verwachten pas in 2021 een overschot van omgerekend 11 miljard euro

In min of meer willekeurige volgorde (de lijst is wellicht niet volledig): 

Technische topregio: 8,3 miljard

De regio Eindhoven, waar veel techbedrijven zitten, hoopt op maar liefst 8,3 miljard uit Den Haag in de komende regeringsperiode. De Brainport heeft naar eigen zeggen ruim 10 miljard nodig om de technische topregio te blijven die het de afgelopen jaren is geworden. De regio zelf draagt 2,2 miljard bij om onder meer de infrastructuur te verbeteren en innovatie aan te jagen, schrijft BN DeStem

Thumbnail

In de afgelopen kabinetsperiode is onder meer in nieuw asfalt op snelweg A1 geïnvesteerd. (Foto: ANP)

Weg en spoor: 1 miljard

Over infrastructuur gesproken: als daar niet 1 miljard extra per jaar in wordt geïnvesteerd, loopt vervoer over spoor en weg hopeloos vast, schrijft NS-topman Roger van Boxtel.

Juffen en meesters: 1,8 miljard

Maar wat heb je aan infrastructuur en het bedrijfsleven zonder goed opgeleide mensen? En hoe krijg je dat voor elkaar? Leraren in het basisonderwijs weten het wel, maar dan willen ze wel een eerlijker salaris. Om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met dat van collega’s in het voortgezet onderwijs is structureel (dus per jaar) 1,8 miljard nodig, aldus Jan van de Ven van PO in Actie.

Belastingverlaging: 10 miljard

Ondernemend Nederland (verenigd onder VNO-NCW, MKB Nederland en de LTO) vraagt in een brief aan minister Schippers om geld én om lastenverlichting: de bedragen lopen gedurende de komende kabinetsperiode elk jaar op tot maar liefst 5 miljard aan investeringen en 10 miljard aan lastenverlagingen in het jaar 2021. Dat past binnen de begrotingsnormen, zeggen de bedrijven, maar daarbij gaan ze ervan uit dat andere partijen geen wensen hebben.

Innovatie, onderzoek en digitalisering: 500 miljoen

Maar daarmee is het wensenlijstje van het bedrijfsleven nog niet af. De industrie (vertegenwoordigd door FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en Bouwend Nederland) pleiten voor 500 miljoen euro voor het 'breed versterken' van innovatie en onderzoek. Daarnaast vragen de belangenclubs 500 miljoen om middels digitalisering grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en zorg aan te pakken.

Zorgsector: 1,3 miljard

Ha, het woord is gevallen: de zorg. Al jaren de grootste en snelst stijgende kostenpost op de begroting. Een club van de belangrijkste zorgorganisaties heeft hun wensen bij Schippers neergelegd, maar wat die voor financiële consequenties hebben is onduidelijk. 

Zorgwaakhond NZa becijferde onlangs dat er 1,3 miljard nodig is om goede zorg in verpleeghuizen te blijven bieden. 

Thumbnail

De inzetbaarheid van het leger staat onder druk na de harde bezuinigingen in het verleden. (Foto: ANP)

Veiligheid: 4,5 miljard

Een ander beleidsterrein waar altijd meer geld naar toe moet, is veiligheid. Om in de toekomst problemen op het gebied van terrorisme, immigratie en cybercrime niet onbeheersbaar te laten worden, is de komende vier jaar 4,5 miljard nodig, volgens de vakbonden. 

Lees ook: Miljardenoverschot op begroting: dit kunnen partijen binnenslepen

NB: de lijst is wellicht niet volledig, mail gerust miljarden kostende oproepen die we over het hoofd hebben gezien. 

Bron • RTL Z