Buitenland

Europees Hof oordeelt volgende week over intrekoptie brexit

Matthias Pauw • 06 december 2018 12:18 @mattpauw

Premier May verdedigt haar akkoord in het Lagerhuis. Beeld © AFP

Het Europese Hof van Justitie doet volgende week maandag, op 10 december, uitspraak in de zaak over het intrekken van de brexit. De vraag die voorligt is of het VK eenzijdig kan besluiten om het vertrek uit de EU af te blazen.

De timing van de uitspraak is goedgekozen. Een dag later wordt er in het Britse parlement gestemd over het conceptakkoord over de brexit dat premier May heeft gesloten met de Europese Unie.

Voorstel haalt het waarschijnlijk niet

De verwachting is dat het akkoord zoals het nu voorligt het niet gaat halen. Veel volksvertegenwoordigers vrezen dat het VK het gevaar loopt nog vele jaren nauw verbonden te zijn aan de EU, zonder dat het zelf nieuwe handelsverdragen af kan sluiten.

Bovendien is een deel van het Lagerhuis van mening dat de deal juist de kloof tussen de Unie en het VK te groot maakt, weer andere parlementariërs willen helemaal geen brexit.

De leden van de Noord-Ierse partij DUP die de regering May overeind houdt vinden op hun beurt weer dat de afspraken over Noord-Ierland ervoor zorgen dat er onwenselijke barrières dreigen te komen tussen de provincie en de rest van het VK

Maandag duidelijkheid

De grote vraag is wat er gebeurt als May de stemming verliest. Eerder zei ze zelf dat er drie opties zijn: deze deal, een brexit zonder deal of geen brexit. Overigens heeft het Lagerhuis deze week nog een amendement aangenomen waardoor het toch weer mogelijk wordt om te tornen aan de deal die voorligt dinsdag, als deze wordt afgeschoten.

Hoe het ook loopt, na maandag is er in ieder geval duidelijkheid over de vraag of het VK helemaal zelfstandig zou kunnen beslissen om de brexit af te blazen. De kans dat dat een reële optie wordt, blijft trouwens buitengewoon klein. Op dit moment is er bij lange na geen meerderheid in het Lagerhuis die de brexit wil terugdraaien

Bron • RTL Z