Buitenland

Europees Parlement legt harde brexit-eisen op tafel

Coen van de Ven • 05 april 2017 16:20 @CoenvdVen

Beeld © EPA

Voor een succesvolle brexit is uiteindelijk toestemming nodig van het Europees Parlement. Vandaag legden de parlementariërs een stevig eisenpakket op tafel: eruit is eruit en voor dat is gebeurd zijn handelsverdragen met andere landen uit den boze.

Vorige week zette de Britse premier Theresa May eindelijk haar handtekening onder de brexitbrief aan de EU. Met die brief wordt een tweejarig onderhandelingsproces ingeluid dat moet leiden tot een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk. Voor het zover is moeten vele landen en politici er hun fiat voor geven. Vandaag presenteerde het Europees Parlement zijn eisenpakket, en dat is niet mals.

Financiële verplichtingen

Zolang het onderhandelingsproces loopt blijven de Britten gewoon volwaardig lid, benadrukt de vandaag aangenomen resolutie. "Daar horen rechten bij, maar ook plichten, waaronder langlopende financiële verplichtingen die tot na de officiële uittreding blijven lopen."

Daarmee doelen de parlementariërs op het openstaande bonnetje van 60 miljard euro dat op tafel blijft liggen als de Britten opstappen. Het gaat dan om de Britse bijdrage aan pensioenen, de huur van gebouwen en andere lopende rekeningen die horen bij het politieke verbond. Kosten die gemoeid zijn met het vertrek van de Britten uit de Unie zullen worden verhaald op het Verenigd Koninkrijk.

Geen tussentijdse handelsverdragen

"Wanneer Groot-Brittannië moet kiezen tussen Europa en de open zee, zal het altijd voor de open zee kiezen", is het vaak aangehaalde Churchill-citaat waarmee brexiteers hun keuze rechtvaardigen. Het land moet volgens hen naar alternatieven kijken. Dat Theresa May de eerste wereldleider was die Donald Trump ontmoette kort na zijn inauguratie lijkt daar een voorbode van.

Maar daar steken de Europarlementariërs graag een stokje voor. "Het zou een schending van EU-regelgeving zijn wanneer het Verenigd Koninkrijk onderhandelt over handelsakkoorden met andere landen", staat in de vandaag aangenomen resolutie. Ook waarschuwen de parlementariërs voor het aanhalen van handelsbanden met individuele EU-lidstaten alvorens de brexit is voltooid.

'Eerst uittreden, dan verder praten'

Pas als er serieuze stappen richting de uitgang zijn gezet, kan er gesproken worden over overgangsregelingen. Die regelingen mogen niet langer dan drie jaar duren. Nieuwe akkoorden over de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en het vasteland kunnen pas na de brexit plaatsvinden.

Verder willen de Europarlementariërs 'cherry-picking' door de Britten voorkomen. Eruit is eruit. Uitzonderingen voor specifieke bedrijfstakken zijn niet aan de orde. Ook onderstrepen ze, net als andere EU-instituten, dat de vier vrijheden – vrijheid van goederen, kapitaal, diensten en mensen – van de Unie onscheidbaar zijn. Daarnaast wil het parlement dat er geen uitruil mag plaatsvinden tussen samenwerking op veiligheidsgebied en handel.

Wel wil het parlement dat Groot-Brittannië meegaat in Europese milieu- en anti-belastingontduikingregelgeving. 

Ierse vrede

Tot slot bevat de resolutie nog een rode vlag als het gaat om het fragiele vredesproces in Noord-Ierland. Alle betrokken partijen moeten zich blijven committeren aan dit onderwerp. Daarnaast stelt het parlement dat brexit "vooral Ierse burgers zal raken". Een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland (dat als gewoon EU-lid blijft) moet daarom worden voorkomen.

De resolutie werd vanmiddag met grote meerderheid aangenomen: 516 parlementariërs stemden voor en 133 tegen. De euro-sceptische fracties stemden, niet geheel verrassend, tegen. Zij beschuldigen de EU ervan de Britten te willen straffen voor hun beslissing. Helemaal onwaar is dat niet. Verschillende leiders van de grote politieke fracties noemden brexit een katalysator om de EU te hervormen en dichter bij elkaar te brengen. Een strenge houding richting afvallige EU-leden sluit aan bij die strategie.

Daarnaast zal de komende twee jaar stevig onderhandeld worden. Wie tegen het einde tevreden van de onderhandelingstafel wil weglopen, zal nu hard stelling moeten nemen. 

Meer over brexit:

Bron • RTL Z / Coen van de Ven