Binnenland

Bouw tijdelijke huizen loopt flink achter, te weinig locaties

Michaël Niewold • 18 februari 2020 09:30 @michaelniewold

Woningbouw in Amsterdam. Beeld © ANP

Woningcorporaties slagen er niet in om hun belofte in te lossen om tijdelijke huizen bij te bouwen. Hun doel was 10.000 per jaar, maar in 2017 en 2018 stopte de teller bij 1500. De oorzaak volgens de corporaties: een gebrek aan locaties om te bouwen. 

In Nederland is een flink tekort aan woningen. Om starters, studenten of mensen die met een spoed een huis nodig hebben te kunnen helpen is, wil de politiek dat er minimaal 15.000 tijdelijke woningen per jaar worden gebouwd. 

Onder aanvoering van koepelorganisatie Aedes beloofden woningcorporaties om daar twee derde van voor hun rekening te nemen. Ze slagen daar alleen niet in, blijkt uit onderzoek van Aedes. In de afgelopen vijf jaar bouwde maar een op de vijf corporaties tijdelijke woningen.

Geen geschikte locatie

Dat er niet meer gebouwd wordt, is volgens de corporaties te wijten aan een gebrek aan geschikte locaties. Als die er wel zouden zijn, dan zouden corporaties meer tijdelijke woningen bouwen. Twee derde van de corporaties heeft naar eigen zeggen geen locaties voor de bouw van tijdelijke woningen. 

En grond kopen om op te bouwen is voor veel corporaties een stap te ver. De grond is namelijk te duur om de investering terug te kunnen verdienen. Stel dat er toch een geschikte locatie is voor tijdelijke woningen, dan duurt het vervolgens erg lang voor alle vergunningen rond zijn, klagen de corporaties. 

Principieel geen tijdelijke bouw

Een derde van de corporaties bouwt overigens geen tijdelijke woningen en zal dat ook niet doen. Dat is een principiële keuze: de corporaties zien het nut er niet van in om tijdelijke huizen te bouwen terwijl het woningtekort nog wel even een probleem zal blijven. Tijdelijke woningen mogen maximaal 15 jaar blijven staan. 

Toch valt er wel wat te zeggen om tijdelijke woningen te bouwen: daar hoeven corporaties namelijk niet de door hen verfoeide verhuurderheffing over te betalen. 

Bron • RTL Z