Binnenland

Wie een koophuis heeft is 'individualistischer en minder solidair'

10 november 2017 06:22

Koop- en huurwoningen in de Amersfoortse wijk Vathorst. Beeld © ANP

Het beleid van overheden om het kopen van een eigen woning te stimuleren, zorgt voor een grote kloof tussen kopers en huurders. Kopers worden individualistischer en minder solidair, zegt Stéfanie André, die op dit onderwerp promoveert.

Zo zijn huiseigenaren vaker tegen uitbreiding van de verzorgingsstaat dan huurders, zegt zij. "Ze zien hun geld liever besteed aan hun woning dan aan een sociaal vangnet. Voor veel mensen is een eigen woning een soort verzekering, die willen ze beschermen."

Voor haar onderzoek bekeek André naar de woningmarkten in diverse landen, waaronder dus Nederland, Engeland, de Verenigde Staten en Australië.  

Kloof

In haar proefschrift, 'The two sides of homeownership: security and insecurity', stelt ze dat veel overheden in Europa, waaronder Nederland, de koopsector willen vergroten door sociale huurwoningen te verkopen, liberalisering van de hypotheekmarkt en de inzet van de hypotheekrenteaftrek. 

Het zorgt voor een kloof tussen huurders en kopers in opvattingen, electorale participatie en stemgedrag. "In Engeland maar ook in Nederland is huren zo duur dat je soms bijna gedwongen wordt te kopen."

Achterstand

Wie niet koopt, komt vaker terecht in een minder fijn huis en bouwt geen woningvermogen op, zegt ze. Dit laatste zet huurders op een achterstand. "Het sociale vangnet wordt steeds minder maar terugvallen op de woning kan voor deze mensen niet."

Doordat ingezet wordt op het kopen van een eigen woning, zijn huurwoningen schaars. "Iemand in Utrecht die gaat scheiden kan in z'n eentje bijna geen huurwoning vinden. Te duur. En dan krijg je van die verhalen van vaders die in een bungalow gaan wonen of in een opvanghuis zodat ze toch dicht bij de kinderen zijn."

Kiezers trekken met woningbeleid

Het verschil tussen huurders en kopers uit zich ook politiek. "Huizenbezitters stemmen vaker dan huurders. Soms maken politieke partijen ook echt specifiek beleid voor huizenbezitters. Op die manier trekken die partijen bepaalde kiezers." 

Als je dat doortrekt, zegt André, kunnen partijen dus groter worden met hun woningbeleid. En als die partijen dan het grootst worden en het voor het zeggen krijgen, heeft dat weer gevolgen voor het beleid in een land. 

'Meer balans nodig'

De promovenda pleit dan ook voor een woonbeleid dat meer in balans is, zodat 'solidariteit in de samenleving behouden kan worden'.

Nu is 60 procent van de woningen een koopwoning. "Een fity-fifty verdeling, met 30 procent sociale huur en 20 procent privaat zou beter zijn."

Bron • RTL Z