Binnenland

Energiecampagne overheid kost half miljoen, levert niets op

Matthias Pauw • 16 februari 2017 11:39 @mattpauw

Screenshot uit een van de tv-spotjes Beeld ©

De campagne van de overheid om energiebesparende maatregelen aan te prijzen, heeft voorlopig nog maar bitter weinig opgeleverd. Uit het campagne-effectonderzoek blijkt dat vrijwel geen enkel doel is behaald.

De campagne 'energiebesparen doe je nu' heeft als doel om te communiceren dat dit het moment is om energiebesparende maatregelen te nemen, mensen ervan bewust te maken dat er subsidiemogelijkheden zijn en de website bekend te maken. Alleen dat laatste is tot nu toe een beetje gelukt. 

De campagne moet een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het energieakkoord.

Geen effect

De conclusies van de eindevaluatie zijn pijnlijk. De spotjes (met die koddige tochthond) op radio en tv veranderen vrijwel niets in de houding van consumenten.

De conclusies in typisch ambtenarenjargon:

  • Op het gebied van 'agendasetting, urgentieverhoging en het wegnemen van (kennis)barrieres zijn nog geen ontwikkelingen te zien'.
  • Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de huiseigenaren de urgentie van energiebesparing inziet, maar dat die houding niet is veranderd tijdens de campagne. Verder blijkt dat er maar weinig kennis is bij huiseigenaren over de kosten van energiebesparingen. En ook hier luidt de conclusie: "De campagne heeft dit beeld niet veranderd."
  • Dat alles zorgt ervoor dat er uiteindelijk ook geen stijging is te zien van het aantal mensen dat stappen neemt om energiebesparende maatregelen te nemen. Daaronder worden ook het opzoeken van informatie en het aanvragen van een offerte gerekend.

Tot overmaat van ramp bereikt de campagne ook nog eens te weinig mensen in de doelgroep. Vooral het bereik van de radiospots (31 procent) en de online banners (13 procent) zijn matig te noemen.

'Succes'

Voorlopig bestaat het enige succesje van de campagne eruit dat de website vaker is bezocht. Tijdens de campagne gebeurde dat 'tot wel 10 keer zo vaak' als na afloop. Toen de spotjes op radio en tv te zien waren bezochten gemiddeld 10.671 mensen de website energiebesparendoejenu.nl. Nu zijn dat er nog maar 1.016 per week.

Voor de campagne is in 2016 448.500 euro uitgetrokken.

Bron • RTL Z