Algemeen

Nederland pakt systeem achter medicijnprijzen aan

Marieke van de Zilver • 15 juni 2018 15:37 @mvdz_

Beeld © ANP Foto

Nederland gaat de maximumprijs van medicijnen op een andere manier vaststellen. Door de berekening aan te passen hoopt het kabinet vanaf 2020 elk jaar 160 miljoen euro te kunnen besparen op de kosten van medicijnen. Maar de kans om de macht van farmaceuten echt te breken, laat de minister liggen.

Nederland wil niet langer naar Duitsland kijken als zogenoemd referentieland bij het bepalen van medicijnprijzen, en het land vervangen door een land als Zweden of Noorwegen. 

Dat zit zo: de maximumprijs die fabrikanten van geneesmiddelen in Nederland kunnen vragen wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde maximumprijs in vier andere landen. Dat is zo bepaald in de Wet Geneesmiddelen Prijzen (WGP).

Nederland kan zo meeliften op de onderhandelingen die al gevoerd zijn in grotere landen. De WPG heeft er sinds 1996 voor gezorgd dat de prijzen met ruim 60 procent gedaald zijn, berekende de Stichting Farmaceutische Kerngetallen vorig jaar. Dat is vooral bij nieuwe en vaak dure medicijnen relevant. 

Referentielanden

Maar inmiddels voldoet de Wet niet helemaal meer, vindt minister voor Medische Zorg Bruno Bruins. De referentielanden voor Nederland zijn nu België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Die laatste zorgt in dat rijtje voor problemen. De prijs van medicijnen ligt er gemiddeld een stuk hoger dan hier. Dat zorgt ervoor dat medicijnen in Nederland op de markt worden gebracht voor een hogere prijs dan misschien nodig is.

"Om ook in de toekomst patiënten de beste zorg te kunnen blijven bieden, is nu actie nodig om de stijging van de kosten te beteugelen", schrijft Bruins aan de Tweede Kamer.

De maatregel om Duitsland niet langer als zogenoemd refentieland te zien is onderdeel van een groter pakket waarmee het kabinet op termijn hoopt jaarlijks 467 miljoen euro minder te hoeven uitgeven aan medicijnen.

Andere landen zijn goedkoper

Dat de prijs in Duitsland zo veel hoger ligt dan in de rest van de landen om ons heen, komt doordat zij op een andere manier hun medicijnprijzen bepalen. In Duitsland mag de fabrikant het eerste jaar vragen wat hij wil, daarna wordt pas onderhandeld over de prijs.

De minister wil Duitsland daarom vervangen door bijvoorbeeld Finland, Zweden of Noorwegen. Er zijn landen die nog goedkoper zijn, maar door die als referentie te nemen zou dat een snelle beschikbaarheid van medicijnen in de weg kunnen staan. 

Scherpe maatregelen blijven achterwege

De kosten voor dure geneesmiddelen stijgen jaarlijks met zo'n 10 procent, schreef de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) eind 2017 in een rapport. Om dat te beteugelen, adviseerde de Raad onder meer experimenten met dwanglicenties toe te staan. Daarmee kan een andere andere partij dure medicijnen die nog onder een octrooi vallen, goedkoop namaken.

Zo'n licentie is in Nederland nog nooit uitgegeven en er is vanuit de farmaceutische industrie, niet verrassend, veel verzet tegen. Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, noemde de maatregel in een opiniestuk zelfs 'levensgevaarlijk'.

In Frankrijk, dat een andere partij toestond tests voor borstkanker te maken, en de Verenigde Staten, waar een middel tegen miltvuur van de Duitse fabrikant Bayer veel goedkoper werd, is wel succes geboekt met de maatregel, schreef de RVS in haar rapport.

Geen dwanglicenties

De minister schrijft vandaag van de optie voorlopig nog geen gebruik te willen maken. Er is nog te veel onduidelijkheid over de maatregel en de werking is lang niet altijd gegarandeerd, schrijft hij.

Er komt eerst een commissie die de juridische kaders en economische overwegingen rondom het verlenen van dwanglicenties gaat uitzoeken. Die commissie gaat pas na de zomer aan de slag, dus we zullen nog moeten wachten voor hier de eerste dwanglicentie wordt uitgegeven.

Wel wil de minister belemmeringen voor 'magistrale bereidingen', waarbij apothekers een duur medicijn voor hun eigen patiënten namaken, wegnemen, zo lang dat 'binnen de kaders van de wet' gebeurt. Uiterlijk in oktober komt daarover meer duidelijkheid.

In deze video legt Roland Koopman uit waarom medicijnen vaak zo duur zijn:

Bron • RTL Z