Algemeen

Kredietbeoordelaar S&P positiever over Nederlandse banken

15 september 2017 20:54

Banken gaan van 'stabiel' naar 'positief'. Beeld © Lex van Lieshout/ANP

Standard & Poor's (S&P) is een stuk positiever over de vooruitzichten van de verschillende Nederlandse banken. De Amerikaanse kredietbeoordelaar verhoogt daarom de prognoses van de bankensector als geheel van stabiel naar positief.

Dat schrijft het bedrijf in een sectorrapport. De kredietbeoordelaar is met name te spreken over het brede herstel van de economie, de dalende werkloosheid en de stijging van de vastgoedprijzen. Samen met de strengere regelgeving voor banken uit 2013 zorgt dit ervoor dat het economische onevenwicht langzaam afneemt.

Voor zowel ABN Amro, Rabobank als De Volksbank (het oude SNS Bank) verhoogde S&P de prognoses van 'stabiel' naar 'positief'. De kredietrating van de drie banken bleef gelijk: Rabobank houdt A+, ABN Amro A en De Volksbank A-.

Rooskleurige vooruitzichten

De vooruitzichten van NIBC blijven positief, de bank behoudt zijn BBB- rating. Door het rooskleurige toekomstbeeld voor veel de Nederlande banken sluit S&P niet uit dat het de rating van verschillende banken de komende twaalf tot 24 maanden verhoogt.

Ook voor ING, veruit de grootste bank van Nederland, verandert er niets. Vanwege de 'brede geografische diversificatie in leningen' en de 'relatief lage kredietblootstelling' van ING maakt de Amerikaanse kredietbeoordelaar er verder geen woorden aan vuil. Hetzelfde geldt voor overheidsbanken Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en De Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Maar er is ook minder positief nieuws. Zo wijst S&P op de relatief hoge staatsschuld en gevolgen van een eventuele wereldwijde crisis door het open karakter van de Nederlandse economie. Daarnaast waarschuwt het voor de negatieve gevolgen van de brexit, hoewel de impact daarvan pas voelbaar wordt in 2019.

Bron • RTL Z